PP-minister med kontroversiell uttalelse om homofile

Publisert

Innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) møter motbør etter å ha uttalt seg negativt om homofilt ekteskap under et seminar ved den spanske ambassaden i Roma. Under møtet, der temaet var religion og det offentlige rom, sa ministeren blant annet at homofilt ekteskap ikke fortjener den samme beskyttelsen i samfunnet som det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne. Begrunnelsen var hensyn til menneskets reproduksjon.

Fernández Díaz, som tilsynelatende ikke har fått med seg at homofile og lesbiske har barn, mener den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er en trussel mot menneskeheten. «Artens overlevelse» er ikke garantert var ministerens konklusjon.

Innenriksminister Jorge Fernández Díaz (PP) møter motbør etter å ha uttalt seg negativt om homofilt ekteskap under et seminar ved den spanske ambassaden i Roma. Under møtet, der temaet var religion og det offentlige rom, sa ministeren blant annet at homofilt ekteskap ikke fortjener den samme beskyttelsen i samfunnet som det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne. Begrunnelsen var hensyn til menneskets reproduksjon.

Fernández Díaz, som tilsynelatende ikke har fått med seg at homofile og lesbiske har barn, mener den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er en trussel mot menneskeheten. «Artens overlevelse» er ikke garantert var ministerens konklusjon.

I følge Fernández Díaz ville dagens kjønnsnøytrale ekteskapslov aldri ha blitt akseptert dersom katolske spanjoler hadde handlet i trå med sin overbevisning.

Uttalelsen har skapt sterke reaksjoner i Spania. Purificación Causapié som jobber med frihets- og likestillingsspørsmål i opposisjonspartiet PSOE sier til media at det er «uforståelig, i det 21. århundre, at en minister for innenlandssaker setter religion over folks rett til å gifte seg med den de vil». Også visesekretær i PSOE, Elena Valenciano, kritiserer uttalelsene og mener ministeren går på akkord med aksepterte oppfatninger om likebehandling i samfunnet.

Organisasjonen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Spania (FELGTB) mener Fernández Díaz misbruker rollen som minister til å tvinge frem «reaksjonære og ekskluderende ideer» i samfunnet. Det påpekes at ministeren med sine oppfatninger går imot en lov som er stadfestet av den spanske forfatningsdomstolen.

Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven som i dag gjelder i Spania ble fremmet av PSOE under regjeringen Zapatero i 2005. Da loven ble vedtatt av flertallet i nasjonalforsamlingen, tok PP saken videre til forfatningsdomstolen med krav om å få avgjørelsen kjent grunnlovsstridig.

I november slo imidlertid forfatningsdomstolen fast at loven er gyldig. Da dommen ble kjent uttalte justisminister Alberto Ruiz Gallardón (PP) at regjeringen anerkjente avgjørelsen og at de ikke hadde planer om å foreslå endringer i loven.

I Norge gjaldt først Partnerskapsloven ved siden av Ekteskapsloven, men i 2008 vedtok Stortinget den kjønnsnøytrale ekteskapsloven («Felles ekteskapslov»). Loven trådte i kraft 1. januar 2009.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter