Post på døra ikke lenger garantert

Publisert

Postkasserader ved hovedveien kan bli fremtiden for flere som bor på Costa Blanca. Fra og med november kutter postvesenet (Correos) i tjenestene for hele Alicante-provinsen. Bemanningen skal reduseres med 10 prosent og det innføres endringer i leveringsrutinene. Endringene vil først og fremst merkes hos folk som bor i rurale områder eller i områder med spredt bebyggelse.

Nedskjæringene begrunnes med at det ikke lenger er like stort behov for tradisjonelle posttjenester. Krisetider med nedleggelse av bedrifter skal ha gitt mindre pågang. I tillegg har ny teknologi og elektroniske medier tatt over for mye av korrespondansen som før gikk via posten. Postmengden i Alicante-provinsen skal som følge av dette ha gått ned med 24 prosent (30 prosent på landsbasis).

Nedgangen i etterspørselen gjør at posten ønsker å redusere bemanningen og heller la hver enkelt postmann få ansvar for flere ruter. Det er ventet at bemanningen vil reduseres med rundt 10 prosent. I tillegg skal det forandres på leveringsrutinene i mindre urbane strøk. Fra og med november vil postmannen på slike steder kun stoppe ved hovedveiene, noe som innebærer at folk må gå sammen om å sette opp postkasser ved innkjøringen til urbanisasjoner. Etter alt å dømme vil posten selv informere den enkelte husstand som berøres av omleggingen. Endringene skal ikke gjelde for mer urbane områder.

I følge kilder til avisen Información tilsier allerede postens lovverk fra 2007 at levering utenfor urbane strøk skal skje ved hovedveien. Dette er imidlertid kun blitt praktisert noen få steder til nå. Fra og med november skal dette gjelde de fleste steder. Fagorganisasjonene er sterkt imot de nye endringene, som de mener fører til en betydelig reduksjon i tilbudet til innbyggerne i provinsen. Det fryktes at nedskjæringene også vil føre til at det tar lenger til før posten kommer frem.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter