Planlegger miljøavgift på drivstoff

Zapateroregjeringen planlegger å innføre en miljøavgift på drivstoff, som en del av den varslede skatteøkningsreformen for å motvirke den økonomiske lavkonjunkturen.

Zapateroregjeringen planlegger å innføre en miljøavgift på drivstoff, som en del av den varslede skatteøkningsreformen for å motvirke den økonomiske lavkonjunkturen.

Skattereformer en foreløpig ikke ferdig utarbeidet. Mye tyder imidlertid på at momsen skal økes fra 16 % til 18 %. Avgiftene på alkohol og tobakk skal trolig økes. Det er dessuten ventet at utbytteskatten skal økes fra 18 % til 20 %.

Ideen til å innføre miljøavgift på drivstoff skal Zapatero angivelig ha fått etter et møte med Frankrikes president Nicolas Sarkozy i begynnelsen av september.

Den franske presidenten skal ha fortalt sin spanske kollega om en planlagt CO2 avgift på 18 euro per tonn utslipp, som skal innføres i Frankrike fra og med januar 2010.   

 

Relaterte saker