Pianisten fra Girona frikjent

Publisert

Pianisten Laia Martín som var anmeldt av naboen for pianospill ble frikjent av provinsdomstolen i Girona (Catalonia). Aktoratet hadde på forhånd bedt om flere års fengsel, noe dommerne skal ha betegnet som ute av proporsjoner. Det skal også ha blitt reagert på at saken i det hele tatt hadde havnet i retten. Både Martín og hennes foreldre som også var tiltalt i saken er nå frifunnet på alle punkter.

Dommerpanelet la særlig vekt på at familien hadde forsøkt å imøtekomme naboens behov, blant annet ved å lydisolere leiligheten der spillingen fant sted og selve pianoet som ble brukt i øvingen. Det skal heller ikke ha blitt spilt etter et visst tidspunkt på kvelden og heller ikke hver dag i det pianisten også øvde andre steder enn i leiligheten.

Forholdet går tilbake til årene 2003 til 2007 da den profesjonelle musikeren fra Puigcerdà i Girona var student. Aktoratet i saken skal ha prosedert på at naboen fikk psykiske problemer og tidvis var sykmeldt på grunn av øvingen.

Dommerne i saken lot seg imidlertid ikke overbevise av aktoratet. Tvert imot skal de ha satt spørsmålstegn ved årsakssammenhengen mellom naboens helsetilstand og pianospillet. De skal også ha kritisert aktoratet for dårlig dømmekraft da de innledningsvis i saken ba om syv og et halvt års fengsel for de tiltalte, et krav som senere ble justere ned til tjue måneder. Dommerpanelet, som var svært tydelige i sin språkbruk, skal ha ment at pianisten aldri burde ha vært trukket for retten og beklaget at familien i alle disse årene hadde måttet leve med anklagene fra naboen.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter