Pensjonsreform kan spare €33 milliarder

Publisert

PP-regjeringen jobber med en ny pensjonsreform som skal gi innsparinger på rundt 33 milliarder euro fra 2014 til 2022. Tallene er hentet fra utredningen til en ny lov om pensjoner. For 2012, 2013 og 2014 er det ventet at statens samlede pensjonsutgifter vil gi et underskudd på over 35 milliarder euro, noe regjeringen mener ikke kan fortsette. Samtidig blir det understreket at den nye reformen ikke vil innebære kutt i dagens pensjoner, men at det handler om restrukturering på lang sikt der målet er å etablere et bærekraftig system med mer balanserte budsjetter.


I 2011 ble man enige om at pensjonsalderen i Spania skulle endres fra 65 til 67 år. Det skal likevel fortsatt være mulig å førtidspensjonere seg med full pensjon ved fylte 65 år, dersom man kan vise til 38,5 år eller mer med arbeidsinntekt. For de som fyller 65 år før 2027 gjelder en egen overgangsordning.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter