Påtvinger antenner med strålefare

Publisert

Den spanske kongressen vil tillate tvangsinstallering av mobilantenner på hustakene til private bygninger. Vedtaket gjøres for at Spania skal kunne oppfylle kravet til mobildekning og bredbåndshastighet i EU. Utvalgte hustak vil dermed i fremtiden kunne bli «ekspropriert» slik at teleselskapene får satt opp antenner og nødvendig utstyr for det nye nettverket. Eventuell erstatning vil bli betalt av firmaene. Regelen skal gjelde som et unntak, når ingen andre løsninger er tjenlig. Forslaget møter sterk motstand fra spanske organisasjoner som jobber for å begrense mengden av helsefarlig elektromagnetisk stråling i byene.

Den nye loven om telekommunikasjon vil gjøre det mulig for teleoperatørene å få gjennomslag for at tak på privat og offentlig eiendom, mot huseiers vilje, i fremtiden skal kunne tas i bruk til installering av antenner for mobiltelefoner. Unntakene skal gjelde «når det er nødvendig for installeringen av nettverket og det ikke er noe teknisk eller økonomisk levedyktig alternativ».

Målet med lovgivningen skal være å la bedriftene få gjennomføre det store prosjektet med nettverksdistribusjon i Spania og oppfylle kravet i EUs plan om digitale nettverk, Digital Agenda for Europe 2020. Målsetningen er at alle EU-innbyggere i fremtiden skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minst 30 megabyte per sekund innen 2020, og at halvparten av husholdningene kan nå hastigheter raskere enn 100 megabyte.

Det nye lovforslaget skal ha skapt sterke reaksjoner hos andre partier i opposisjonen, i velforeninger og blant organisasjoner som kjemper mot såkalt «elektromagnetisk forurensning». Det fryktes at folk nå fratas retten til å beskytte seg mot økt stråling og at dette i ytterste konsekvens vil føre til økt helsefare for de som blir berørt.

«Hustakene er ikke lenger våre egne, og alt dette er på grunn av en vill utvikling av trådløse systemer» heter det i en uttalelse fra Asunción Laso, medlem av Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECC) og president i organisasjonen for folk med helseplager fra stråling Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Comunicaciones.

Den forrige loven skal ha hatt en liknende regel om ekspropriasjon, men lot det være opp til hver enkelt kommune å bestemme om installering av antenner skulle tillates. I praksis skal spanske kommuner til nå ha stanset og omgjort alle tvilsomme beslutninger. Dette vernet forsvinner med den nye loven, ved at kommunene skal fratas all myndighet på området og beslutningene skal tas sentralt.

Installering av mobilantenner for bedre og raskere nettverk blir i den nye loven ansett som infrastruktur av generell verdi på linje med bygging av sykehus og veier, sier Laso til media. Hun er kritisk til den nye loven fordi hun mener den fratar folk retten til noe så fundamentalt som god helse. «Vi er alle for utvikling av nye teknologier, men ikke uansett kostnad» sier hun. Den nye loven som er fremmet av regjeringspartiet Partido Popular ble godkjent i Kongressen 29. april med støtte fra partiene PSOE og CIU.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter