Påstand om fengsel for pianospill

Publisert

En pianist fra byen Puigcerdà (Catalonia) kan bli dømt til fengsel for å ha øvd på piano hjemme. Naboen som levde med pianospillet i fire år, skal ha fått psykiske problemer av all øvingen og anmeldt forholdet. Pianisten, en tidligere musikkstudent fra Barcelona, risikerer nå en dom på tjue måneders fengsel og et erstatningskrav på flere tusen euro.

Den opprinnelige påstanden i saken var på syv og et halvt års fengsel. Aktor skal senere ha gått ned til tjue måneder. Det ble lagt vekt på at tiltalte, Laia Martín og hennes foreldre, ikke hadde motsatt seg forsøk på å komme frem til løsninger underveis. Familien skal også ha forsøkt å lydisolere både flygelet og rommet der øvingen fant sted. Fordi påstanden er på under to års fengsel og Martín ikke tidligere er straffedømt, slipper hun å måtte sone en eventuell dom.

Aktor i saken mener likevel at det foreligger en straffbar handling og at pianisten er ansvarlig for «lydforurensning» med alvorlig helserisiko for andre. Her legges det vekt på at pianospillet skal ha pågått regelmessig i fire år, fra 2003 til 2007, og at desibelen på spillet skal ha vært oppe i 36,8 mens det maksimalt er tillatt med 30. Aktor mener at folk bør ha krav på å få «leve i fred» og at alminnelige hensyn til andres ve og vel ikke er tatt i dette tilfellet. Naboen, som etter fire år valgte å flytte ut, hevder å ha fått psykiske problemer av musikken. Hun skal også ha vært sykemeldt i perioder og tåler angivelig ikke lenger synet av flygler.

Forsvarsadvokaten hevder på sin side at det er familien Martín som i denne saken bør på å få være i fred og krever frifinnelse for alle tre. Familien har i følge forsvareren i årevis måttet leve med naboens anklager, noe han betegner som «falske» og «juridisk tvilsomme» beskyldninger i en sak som aldri burde ha vært ført for retten. Dom i saken er ventet i slutten av november.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter