Påstand om 11 års fengsel for PP-politiker

Publisert

Påtalemyndigheten ha lagt ned påstand om 11 års fengsel for tidligere regionsminister for turisme i Valencia, Milagrosa Martínez (PP). Også hennes etterfølger, Angélica Such (PP), omfattes av tiltalen og risikerer å bli fratatt retten til å inneha offentlige verv i en periode på ni år.

Martínez, som også har vært president i Valencia-parlamentet, mistenkes for korrupsjon og underslag i forbindelse med den omfattende korrupsjonssaken Caso Gürtel.

Tiltalen har skapt sterke reaksjoner hos opposisjonen som nå krever at Valencia-president Alberto Fabra (PP) rydder opp i egne rekker.

Påtalemyndigheten ha lagt ned påstand om 11 års fengsel for tidligere regionsminister for turisme i Valencia, Milagrosa Martínez (PP). Også hennes etterfølger, Angélica Such (PP), omfattes av tiltalen og risikerer å bli fratatt retten til å inneha offentlige verv i en periode på ni år.

Martínez, som også har vært president i Valencia-parlamentet, mistenkes for korrupsjon og underslag i forbindelse med den omfattende korrupsjonssaken Caso Gürtel.

Tiltalen har skapt sterke reaksjoner hos opposisjonen som nå krever at Valencia-president Alberto Fabra (PP) rydder opp i egne rekker.

Påtalemyndighetene mener Milagrosa Martínez har spilt en aktiv rolle da oppdraget om å promotere Valencia som reisemål ved den årlige internasjonale turistmessen i Madrid (FITUR) i 2005 gikk til Orange Market, ett av firmaene i Gürtel-nettverket.

Anbudskonkurransen skal ikke ha vært en reell konkurranse men et avtalt spill, der det hele tiden var klart at oppdraget skulle gå til Orange Market, en avtale som i perioden 2005-2009 skal ha gitt Gürtel-nettverket inntekter på rundt 5 millioner euro.

For de to hovedmennene i organisasjonen, Francisco (Gürtel) Correa og Álvaro Pérez 'El Bigotes', er det nedlagt påstand om fengsel i 14 år, mens flere andre involverte, Pablo Crespo, Mónica Magariños, Isabel Jordán og Cándido Herrero, risikerer mellom 10 og 15 års fengsel.  

Tidligere administrasjonssjef i departement for turisme i Valencia, Rafael Betoret, risikerer 9 års fengsel, mens funksjonærene Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau kan få henholdsvis 11, 7 og 7 år i fengsel. Alle risikerer også å bli fratatt retten til å jobbe i det offentlig i overskuelig fremtid.

Opposisjonspartiene ber regionspresident og partileder i Partido Popular i Valencia, Alberto Fabra, om at de tiltalte som fremdeles innehar verv og posisjoner for partiet fjernes fra sine stillinger.

Det gjelder for eksempel Martínez som i dag er ordfører i byen Novelda i Alicante-provinsen og folkevalgt til parlamentet i Valencia.  

I følge opposisjonen er anklagene så mange og så alvorlige at de tiltalte, enten de blir dømt eller ikke, bør gå. I beste fall er det snakk om svært kritikkverdig styring og omgang med offentlige midler. Opposisjonen begrunner kravet med at Valencia-regionens rykte står på spill.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter