Påskynder økonomiske reformer

Publisert

Zapateroregjeringen skal påskynde sine reformer for en mer holdbar økonomi, etter en rekke møter med samtlige av landets politiske partier. Møtene ble lagt til grunn for et utkast som ble godkjent i ministerrådet den 19. mars. Et av hovedmålene med den planlagte reformen er å redusere byggebransjens rolle i Spanias økonomi. Andre viktige punkter er større satsning på infrastruktur og på fornybare energikilder, samt en forenkling av kredittordningene slik at det skal bli lettere å få lån.

Zapateroregjeringen skal påskynde sine reformer for en mer holdbar økonomi, etter en rekke møter med samtlige av landets politiske partier. Møtene ble lagt til grunn for et utkast som ble godkjent i ministerrådet den 19. mars. Et av hovedmålene med den planlagte reformen er å redusere byggebransjens rolle i Spanias økonomi. Andre viktige punkter er større satsning på infrastruktur og på fornybare energikilder, samt en forenkling av kredittordningene slik at det skal bli lettere å få lån.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter