Parlamentet fryser lønningene

Flertallet av de 135 representantene i det regionale katalanske parlamentet har stemt for forslaget om å fryse lønningene ut 2009, og følger dermed Zapateroregjeringens initiativ.

Politikerne ønsker å gå foran som et godt eksempel i en tid med trangere økonomiske kår for folk flest. En offentlig funksjonær har vanligvis en gjennomsnittelig lønnsøkning på 3 % i året i Spania.

Flertallet av de 135 representantene i det regionale katalanske parlamentet har stemt for forslaget om å fryse lønningene ut 2009, og følger dermed Zapateroregjeringens initiativ.

Politikerne ønsker å gå foran som et godt eksempel i en tid med trangere økonomiske kår for folk flest. En offentlig funksjonær har vanligvis en gjennomsnittelig lønnsøkning på 3 % i året i Spania.

Relaterte saker