Overgrep holdt skjult av kirken i en årrekke

Publisert

Den spanske kirke skjulte i årevis overgrepene som ble begått av kirkens menn mot mindreårige gutter. Rapportering fra offeret og foresatte ble i stedet behandlet internt og ikke meldt videre til politiet. Foreninger for dommere og statsadvokater i Spania foreslår nå en ny lov der alle som kjenner til overgrep er pliktige å anmelde dem, kirken inkludert. Spanske biskoper har etter avsløringene tatt til orde for en endring av kirkens protokoll.

Foreninger for statsadvokater og dommere i Spania vi endre dagens lovgivning om seksuelle overgrep, slik at det skal bli lettere å anmelde overgriperen. Blant annet er det foreslått å forlenge foreldelsesfristen for den straffbare handlingen, eventuelt fjerne fristen helt. I dag er seksuelle forbrytelser foreldet etter ti år, fra offerets fylte 18 år. Det er også foreslått å omklassifisere seksuelle overgrep fra semi-offentlig rett til ren offentlig rett. Under dagens definisjon som semi-offentlig er det kun offeret (eller offerets foresatte der vedkommende er under 18 år) som har rett til å anmelde. Dersom seksuelle overgrep blir underlagt offentlig rett, er hvem som helst pliktig til å anmelde forbrytelsen.

En eventuell lovendring innebærer at kirken i fremtiden vil være pålagt å anmelde alle pedofilisaker de er kjent med. Loven vil imidlertid ikke gis tilbakevirkende kraft.

Avisen El País kunne i oktober avsløre at Den spanske kirke i flere årtier hadde skjult pedofilisaker, forhold kirkens overordnede visste om og instruerte i sine kirkelige domstoler. Overgrepene ble imidlertid aldri kommunisert til politi- og påtalemyndigheter i Spania. Overgriperen eller sanksjonene han var ilagt av bispedømmet ble hellere ikke gjort offentlig kjent.

Kirkens biskoper har etter El País’ avsløring i høst opprettet en egen kommisjon for å håndtere spørsmålet, en såkalt anti-pedofilikommisjon (Comisión episcopal antipederastia). Kommisjonens har nå foreslått å innføre en protokoll som pålegger kirken å anmelde alle overgrepssaker.

Titaket applauderes fra politisk hold, men får også kritikk for ikke å gå langt nok. Det anføres blant annet at protokollen kun vil bli brukt i tilfeller av seksuelt misbruk som er rapportert til kirken av en mindreårig eller dens foresatte. Hvis personen som bringer saken til kirken, er en voksen person som ble misbrukt da han var mindreårig, er det foreløpig uklart om kirken vil anmelde forholdet. En endring av protokollen anses som et framskritt, men ikke nok til å garantere rettssikkerheten på området.

Les også: Kirken gjøres til part i overgrepssak

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter