Over halvparten nyfødte har en utenlandsk mor

Publisert

Valencia-regionen har fem kommuner der det fødes flere barn av utenlandske mødre enn spanske. Flest er det i Teulada, med to av tre nyfødte. I Torrevieja, Calpe, Xàbia og Orpesa fødes det flere barn av ikke-spanske mødre, mens de i Alfaz del Pi og Benicarló står for halvparten av fødslene.

Institut Valencià de Estadística (IVE) fremhever i sin analyse av dataene fra Natural Population Movement (NPM) for 2022 at antallet barn født av utenlandske mødre utgjør en betydelig andel av det totale antallet fødsler. Ikke overraskende ble hvert fjerde av de 35 604 barna som kom til verden det året, 9 241, født av utenlandske mødre.

Den utenlandske befolkningens positive innvirkning på fødselstallene er størst i provinsene Alicante og Castellón, der nesten én av tre fødsler er barn født av utenlandske mødre, mens andelen i Valencia synker til én av fem.

I løpet av de 17 årene fra 2005 til 2022 har fødsler av utenlandske mødre økt med 5 %, fra 8 811 til 9 241, 430 flere. Fødsler av spanske mødre har imidlertid gått ned med 37 %, fra 14 423 til 9 365, nesten 15 500 færre barn. Dette forklarer hvorfor barn født av utenlandske mødre utgjorde én av seks fødsler i 2005, mens denne andelen har økt til en fjerdedel i 2022.

Den utenlandske befolkningens positive innvirkning på fødselstallene er svært synlig i fire regioner, der fire av ti fødsler av utenlandske mødre allerede har funnet sted. Disse regionene er Vega Baja, Marina Alta, Baix Maestrat og Marina Baixa. I tillegg ville aldringen av befolkningen i Rincón de Ademuz gått mye raskere hvis det ikke var for den utenlandske befolkningen, og én av tre fødsler i denne regionen er av ikke-spanske mødre.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter