Over 90% av spanjolene er sikre på at klimaendringene allerede er skjer

Publisert

Det er ikke til å komme utenom at planeten befinner seg i en klimakrise. Hver gang vi slår på TV-en, leser en avis eller slår på radioen, er nyhetene fulle av klimakrisen. Det har blitt en av, om ikke den største globale utfordringen.

Land som historisk sett har vært de mest sårbare (lav BNP, vanskelig tilgang til viktige tjenester som vann osv.), og industriland som lenge har følt seg “trygge”, beskyttet av sin økonomiske utvikling og infrastruktur, er nå forent av den samme frykten. Ingen av oss er unntatt fra klimaendringene. 92 % av spanjolene er sikre på at klimaendringene allerede er i gang, og 78 % føler seg sårbare for risikoen som klimaendringene eller forurensningen utgjør.

Denne økte bekymringen gjenspeiler en økende bevissthet om hvordan klimaendringene påvirker livene våre, fra endrede værmønstre til risikoer for folkehelsen og mattryggheten. Som i de fleste andre land i verden føler kvinner og unge mennesker (18-35 år) seg mer utsatt og sårbare for helsetrusselen. Med 13 prosentpoeng høyere enn det globale gjennomsnittet (65 %) er Spanias miljø- og klimausikkerhet den høyeste i Europa, og kan sammenlignes med nivåene i Italia, Latin-Amerika og Sør- og Sørøst-Asia, som har de høyeste nivåene av opplevd sårbarhet.

Hva er de psykologiske, økonomiske og kulturelle bremsene for å ta i bruk grønne løsninger, hvordan er avveiningene mellom kostnadene ved å handle og kostnadene ved å la være å handle, er vi klare til å bære eller akseptere kostnadene ved økologisk omstilling, og hva er målene og fordelene som skal til for at folk skal gjennomføre omstillingen, er noen av spørsmålene som besvares i det andre barometeret for grønn omstilling, som Veolia har publisert i samarbeid med Elabe. Barometeret er basert på tre hovedakser: avkarbonisering, dekontaminering og ressursregenerering.

Miljøregulering splitter og polariserer opinionen. Over hele verden ropes det på “pragmatisme” for å sette sosialpolitikk og miljøtiltak opp mot hverandre, for å evaluere konsekvensene av klimakrisen og for å oppfordre til en “miljøpause”.

Til tross for at den globale oppvarmingen akselererer. “Planeten vår har nettopp gjennomlevd en sesong med sydende varme – den varmeste sommeren som noensinne er registrert. Klimasammenbruddet har begynt”, sier FNs generalsekretær Antonio Guterres. Derfor er samfunnets økende aksept for grønne løsninger et viktig skritt i retning av å bremse klimaendringene.
Miljøvennlige løsninger

Når det gjelder løsninger for å takle klimaendringene, viser spanjolene en bemerkelsesverdig aksept for tiltak som kombinerer selvforsyning og teknologi. For eksempel mener 68 % at det vil koste mindre å gjøre noe mot klimaendringene enn å ikke gjøre noe og leve med konsekvensene, en oppfatning som er litt høyere enn det globale gjennomsnittet på 66 % og det europeiske gjennomsnittet på 64 %. Videre mener 58 % at en kombinasjon av teknologi og selvforsyning er nødvendig for å begrense klimaendringene og forurensningen, sammenlignet med 53 % i resten av Europa.

En av de største bekymringene til folk er bevaring av vannressursene. Åttien prosent av befolkningen er villige til å betale litt mer for vann for å kunne regenerere det og redusere risikoen for uttømming, noe som er mer enn de 78 prosentene av europeerne som deler denne oppfatningen.

Tett fulgt av folkehelse knyttet til klimaendringer. Hele 75 % av spanjolene føler seg utsatt og sårbare for helseproblemer, sammenlignet med 65 % av europeerne. Av disse er 79 % bekymret for risikoen knyttet til smittsomme sykdommer. Nesten alle spanjoler mener dessuten at helse er det viktigste når de tar lokale beslutninger om vann, avfall og energi, i tillegg til prisen de betaler for dem.

Resultatene fra barometeret viser “tydelig at folk i Spania er klare til å handle og akseptere innovative løsninger for å tilpasse vannressursene til konsekvensene av klimaendringene”, sier Estelle Brachlianoff, administrerende direktør i Veolia. Denne bevisstheten er “avgjørende for en sterk og effektiv kollektiv handling. I Veolia er vi forpliktet til å utnytte vår omfattende internasjonale erfaring til å følge landets økologiske transformasjon og få mest mulig ut av den for å beskytte helsen og livskvaliteten til den spanske befolkningen. Spania er et av nøkkellandene i vår nye GreenUp-strategiplan, som har som mål å akselerere avkarbonisering, dekontaminering og regenerering av ressurser”, avslutter hun.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter