Over 5000 gjenstander stjålet under Franco-diktatures blir katalogisert

Publisert

Den spanske regjeringen har offentliggjort en liste over over 5000 kunstgjenstander som ble beslaglagt av Franco-regimet, slik at de kan leveres tilbake til de opprinnelige eiernes forfedre.

Under den spanske borgerkrigen (1936-1939), som førte til at Francisco Francos fascistiske regjering styrte landet frem til hans død i 1975, ble tusenvis av malerier, skulpturer, smykker og andre verdifulle gjenstander beslaglagt av Francos nasjonalistiske styrker fra politiske motstandere.

Mange gjenstander gikk også tapt i kaoset under konflikten eller ble gitt i gave til Francos regjering av hans tilhengere. Denne uken, 88 år etter borgerkrigens begynnelse, har den spanske regjeringen utarbeidet en katalog med 5126 gjenstander, slik at de kan leveres tilbake til de opprinnelige eierne eller deres etterkommere.

I de første dagene etter nasjonalistopprøret i 1936 opprettet den andre spanske republikkens regjering Kunstskattkammeret, en institusjon som skulle beskytte verdifulle kulturgjenstander mot den uunngåelige plyndringen som Francos militærjunta førte med seg. Disse verdiene ble oppbevart i bankbokser.

Etter hvert som Francos tropper tok kontroll over stadig mer av det spanske territoriet, ble National Artistic Heritage Defence Service opprettet for å sikre at disse gjenstandene skulle tilbakeføres til sine opprinnelige eiere når krigen var over.

Dette skjedde imidlertid aldri for mange av gjenstandene, verken etter krigen eller etter 1975. I stedet ble de plassert i institusjoner og museer over hele landet.

Listen er utarbeidet på grunnlag av samlingene til ni statlige museer: Kostymmuseet-Etnologisk forskningssenter, Det nasjonale arkeologiske museet, Nasjonalmuseet for romantikk og Nasjonalmuseet for dekorativ kunst, Nasjonalmuseet for antropologi, Amerikamuseet og Sorolla-museet i Madrid, Nasjonalmuseet for keramikk og sumptuarkunst “Gonzalez Martí” i Valencia og Nasjonalmuseet for skulptur i Valladolid.

Juntaens varebil og militærbil som ble stilt til rådighet av kommandantene Daniel Ortega og Briones, gjennomførte overføringen av malerier til Valencia.

“Undersøkelser i samlingene til de statlige museene som forvaltes direkte av kulturdepartementet og de ulike arkivene som oppbevarer dokumentasjon knyttet til beslagleggelsesprosessen under borgerkrigen, gjør det mulig for oss å spore verkenes vei fra de ble beslaglagt og frem til i dag”, sier kulturdepartementet.

Det spanske kulturdepartementet har publisert listen over gjenstandene på nettet som en del av regjeringens innsats for å gi “rettferdighet, oppreisning og verdighet” til ofrene for konflikten.

Det er det første av regjeringens departementer som følger den spanske loven om demokratisk minne, som trådte i kraft i 2022 for å bekjempe “glemselens pakt”, en politisk beslutning fra både venstre- og høyrepartiene om å unngå å konfrontere arven etter Franco etter 1975.

Andre konsekvenser av loven om demokratisk minne inkluderer en planlagt nasjonal DNA-bank som skal bidra til å identifisere levningene av tusenvis av mennesker i umerkede graver fra Franco-tiden, et forbud mot grupper som glorifiserer Franco-tiden, og minnesmerker over dem som ble drept under Franco-regimet.

“Utarbeidelsen og offentliggjøringen av fortegnelsen er det første skrittet på veien mot tilbakeføring av beslaglagte eiendeler”, heter det i en pressemelding fra kulturdepartementet.

“Kulturdepartementets vilje er å tilbakeføre alle eiendeler som kan identifiseres, til deres rettmessige eiere.”

Alle som mener de har krav på en gjenstand, kan sende inn en forespørsel til departementet.

“Det første trinnet var å gjøre en inventarliste, og hvis ingen ber om det, får vi se hva vi gjør. Hver gjenstand har sin historie, og vi ønsker å gjøre alt med maksimal rettssikkerhet,” sier kulturminister Ernest Urtasun.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter