Oslo: Stabilt antall norske pensjonister i Spania

Publisert

Ny tall fra NAV, viser at det nå er 50. 000 norske pensjonsmottakere bor utenfor landets grenser. Mange eldre nordmenn velger Spania som sitt nye hjemland og antallet norske pensjonister i Spania hoder seg stabilt. Stadig flere eldre har kastet sine øyne på Thailand på grunn av at det er meget billig å leve der.

I 2009 var det 30. 720 alderspensjonister som var bosatt i utlandet. Ved utgangen av 2012 hadde tallet steget til nesten 40. 000 personer.
I tillegg til de 40. 000 alderspensjonistene, kommer vel 10. 000 uførepensjonister og over 1. 100 gjenlevende ektefeller med pensjons/overgangsstønad. Dessuten får 770 krigspensjonister , som er bosatt utenlands, sin pensjon fra Norge.

Ny tall fra NAV, viser at det nå er 50. 000 norske pensjonsmottakere bor utenfor landets grenser. Mange eldre nordmenn velger Spania som sitt nye hjemland og antallet norske pensjonister i Spania hoder seg stabilt. Stadig flere eldre har kastet sine øyne på Thailand på grunn av at det er meget billig å leve der.

I 2009 var det 30. 720 alderspensjonister som var bosatt i utlandet. Ved utgangen av 2012 hadde tallet steget til nesten 40. 000 personer.
I tillegg til de 40. 000 alderspensjonistene, kommer vel 10. 000 uførepensjonister og over 1. 100 gjenlevende ektefeller med pensjons/overgangsstønad. Dessuten får 770 krigspensjonister , som er bosatt utenlands, sin pensjon fra Norge.

Globalt mønster
Totalt fikk pensjonistene utbetalt 5, 5 milliarder kroner i fjor. I tillegg kommer alle de som har fritidsbolig i utlandet og som oppholder seg der store deler av året. Det finnes ikke ne sikkert tallmateriale på hvor mange dette er, men vi vet at det er et betydelig antall nordmenn som spesielt i vintermånedene bor fast i Spania og i andre land der temperaturen er mer vennligsinnet enn i Norge.
–    Trenden er at stadig flere reiser ut med pensjonsytelsene. Det er i tråd med det som er ventet i et globalt flyttemønster med langt lavere terskel for å bosette seg i andre land, opplyser fungerende kunnskapsdirektør i NAV, Haakon Hertzberg.

Stabilt antall
Majoriteten av de norske alderspensjonistene bosetter seg i Sverige. Deretter kommer land som USA, Danmark og Spania.

Antallet som tar med seg pensjonen til Spania holder seg stabilt. Det er faktisk en stagnasjon de siste par årene, mens trenden er økende for Thailands vedkommende. NAV antar at dette kommer av at kostnadsnivået i Thailand er betydelig lavere og mange eldre ønsker å få mest mulig ut av pensjonskronene. Ganske mange av de som flytter til utlandet har lav pensjon.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter