Oslo: 190 “skjulte” formuer i 2010

Publisert

Norske skattemyndigheter erklærte for en tid tilbake ett "amnesti" for nordmenn med skjulte formuer i utlandet. Muligheten til å deklarere formuer i utlandet man ikke har oppgitt på selvangivelsen i Norge uten å få tilleggsstraff har fått 190 nordmenn til å oppgi sine utenlandsformuer. Totalt dreier det seg om forumer for over tre milliarder kroner som har blitt rapportert til skattemyndighetene de tre siste årene.

Norske skattemyndigheter erklærte for en tid tilbake ett "amnesti" for nordmenn med skjulte formuer i utlandet. Muligheten til å deklarere formuer i utlandet man ikke har oppgitt på selvangivelsen i Norge uten å få tilleggsstraff har fått 190 nordmenn til å oppgi sine utenlandsformuer. Totalt dreier det seg om forumer for over tre milliarder kroner som har blitt rapportert til skattemyndighetene de tre siste årene.

– Det er bra at mange benytter muligheten til å gjøre opp for seg. De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier skattedirektør Svein Kristensen til Aftenposten.

Melder man fra på eget initiativ, slipper man å betale tilleggsskatt som ellers kan utgjøre inntil 60 prosent.

Alle må imidlertid betale skatten man har unnlatt å betale på den skjulte formuen og inntekten, i tillegg til renter. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.

Ordningen med skatteamnesti for utenlandsformuer fikk stor oppmerksomhet da daværende Oslo-ordfører Per Ditlev-Simonsen trakk seg fra politikken etter avsløringen av en hemmelig bankkonto i Sveits.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter