Ordfører dømt til fengselstraff

0
208
800px-campell.jpg

Juan José Puchol Riera, ordfører for PSOE i La Vall de Laguar, er i Alicante dømt til åtte års fengsel for dokumentforfalskning. Ordføreren skal ifølge dommen ha forfalsket deler av kommunens generelle urbaniseringsplan – Plan General de Ordenación Urbana, for å oppnå økonomiske fordeler for seg selv.

Juan José Puchol Riera, ordfører for PSOE i La Vall de Laguar, er i Alicante dømt til åtte års fengsel for dokumentforfalskning. Ordføreren skal ifølge dommen ha forfalsket deler av kommunens generelle urbaniseringsplan – Plan General de Ordenación Urbana, for å oppnå økonomiske fordeler for seg selv.

Ifølge påtaleapparatet skal ordføreren blant annet ha flyttet en vei, som egentlig skulle ha gått over hans egen eiendom, slik at den isteden skulle gå over eiendommen til en av hans uttalte fiender Juan Lorenzo Puchol Oliver. I tillegg skal han ha nektet opposisjonen, med PP i spissen, å få innsyn i den generelle urbaniseringsplanen, slik at de ikke skulle avsløre forfalskningene.