Opptil 440 000 ofre for overgrep mot barn i den spanske kirken

Publisert

Ifølge en uavhengig kommisjon som ble offentliggjort fredag, anslås det at over 200 000 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep av det romersk-katolske presteskapet i Spania siden 1940.

Rapporten oppgir ikke noe spesifikt tall, men viser at 0,6 % av Spanias voksne befolkning på rundt 39 millioner mennesker sier at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep av geistlige da de var barn.

Prosentandelen stiger til 1,13 % – eller 440 000 personer – når man inkluderer overgrep begått av lekfolk, sa Spanias nasjonale ombudsmann Ángel Gabilondo (hovedbildet) på en pressekonferanse som ble innkalt for å presentere funnene i rapporten. Klikk her for å lese hele rapporten (på spansk).

Avsløringene i Spania er de siste i rekken av avsløringer som har rystet den romersk-katolske kirken etter en rekke overgrepsskandaler rundt om i verden de siste 20 årene, ofte med barn involvert.

Men i motsetning til i andre land er det først nå at anklagene om geistlige overgrep i Spania – et tradisjonelt katolsk land som har blitt svært sekularisert – har fått vind i seilene, noe som har ført til beskyldninger fra overlevende om fortielse.

“Dessverre har det i mange år vært et visst ønske om å fornekte overgrep eller et ønske om å skjule eller beskytte overgriperne”, sier Gabilondo, tidligere utdanningsminister.

Rapporten er kritisk til den katolske kirkens holdning og kaller dens respons på saker om overgrep mot barn som involverer geistlige for “utilstrekkelig”. Rapporten anbefaler at det opprettes et statlig fond som skal betale erstatning til ofrene.

Like før rapporten ble lagt frem i parlamentet, opplyste Spanias bispekonferanse at den ville avholde et ekstraordinært møte mandag for å diskutere funnene i rapporten.

I mars 2022 vedtok Spanias parlament med overveldende flertall å opprette en uavhengig kommisjon ledet av landets ombudsmann for å “kaste lys over” anklagene om seksuelle overgrep mot “forsvarsløse gutter og jenter” i den katolske kirken. LES OGSÅ: Den spanske kongressen støtter forslag om granskning av overgrep mot barn i den katolske kirken.

Spanias katolske kirke, som i årevis har nektet å gjennomføre en egen undersøkelse, nektet å delta i den uavhengige etterforskningen, selv om den samarbeidet ved å stille til rådighet dokumenter om seksuelle overgrep som bispedømmene hadde samlet inn.

Men etter hvert som det politiske presset økte, ga den i februar 2022 et privat advokatfirma i oppdrag å gjennomføre en “revisjon” av tidligere og nåværende seksuelle overgrep begått av geistlige, lærere og andre med tilknytning til kirken. LES OGSÅ: Spanias katolske kirke ber et advokatfirma om å undersøke påstander om overgrep mot barn.

Den spanske kirken opplyste i juni at den hadde oppdaget 927 tilfeller av overgrep mot barn gjennom en klageprosedyre som ble lansert i 2020. Kirken hevder at den har etablert protokoller for håndtering av seksuelle overgrep og opprettet “barnevernskontorer” i bispedømmene.

Men en undersøkelse utført av dagsavisen El País, som startet i 2018, har siden avdekket 2 206 ofre og 1 036 påståtte overgripere helt tilbake til 1927.

“Ifølge eksperter er dette bare toppen av isfjellet”, skrev avisen fredag før rapporten ble publisert.

Kirkens overgrepskrise eksploderte på den internasjonale scenen i 2002 da avisen Boston Globe avslørte at prester hadde misbrukt barn seksuelt i flere tiår, og at kirkeledere hadde dekket over det.

Senere ble det rapportert om omfattende overgrep mot barn i USA, Europa, Chile og Australia, noe som svekket den moralske autoriteten til kirken, som har 1,3 milliarder medlemmer, og som har gått hardt ut over medlemstallet.

En uavhengig kommisjon i nabolandet Frankrike konkluderte i 2021 med at rundt 216 000 barn – hovedsakelig gutter – hadde blitt seksuelt misbrukt av geistlige siden 1950.

I Tyskland ble det i en studie funnet 3677 tilfeller av overgrep mellom 1946 og 2014, og i Irland har mer enn 14 500 personer fått erstatning gjennom en statlig ordning for personer som er blitt misbrukt på ungdomshjem drevet av den katolske kirken.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter