Oppsummerer to år ved makten

Publisert

Mariano Rajoy (PP) har vært statsminister i to år. I en nytt intervju oppsummerer han tiden ved roret og sier seg fornøyd med regjeringens reformer og innsparinger. I følge statsministeren er det verste av nedgangstider forbi og blikket kan nå rettes mot økonomisk vekst og økt sysselsetting. Noe svar på hva som eventuelt skal gjøres med landets økende sosiale forskjeller blir ikke gitt. Jobb skal sikre velferd og de som ikke har arbeid fanges opp av velferdsordningene mener Rajoy.

I et stort intervju med samarbeidende aviser fra Italia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Spania (El País) forsvarer statsministeren sine to år ved makten. Rajoy ser problemene med en arbeidsledighet på 26 prosent og en ungdomsledighet på over femti prosent. Samtidig er han optimistisk og viser til ledighetstallene for oktober og november som han mener tyder på at det nå går mot bedre tider. Arbeidsledigheten gikk opp i oktober men mindre sammenliknet med i fjor og fra oktober til november gikk ledigheten beskjedent tilbake med 2.475 færre registrerte.

Selv om nedgangen er for svak til at man kan snakke om en reell økning i sysselsettingen, blir den likevel tillagt betydning. Statsministeren viser til 2008 og 2009 da ledigheten økte med én million på bare ett år og at landet nå er inne i helt andre tider.

I år har nedgangen i økonomien blitt bremset opp av blant annet økt eksport. Spansk bilindustri går igjen bedre og flere ønsker på nytt å investere i Spania. Optimismen ble forsterket av at resultatet for tredje kvartal i år viste en økning i landets bruttonasjonalprodukt på 0,1 prosent, det første ordentlige tegnet til økonomisk vekst på to år.

I følge statsministeren har diskusjonen gått fra spørsmål om redningspakke til spørsmål om hvordan veien fremover skal se ut – «det verste er forbi, nå venter økonomisk vekst».

Samtidig har regjeringen fått kritikk for sin harde linje. Innsparingene i det offentlige merkes blant spanjoler, med milliardkutt blant annet innen helse og utdanning. Generelt viser undersøkelser at forskjellene øker. I følge en rapport fra veldedighetsorganisasjonen Cáritas, befinner tre millioner av landets innbyggere seg under fattigdomsgrensen, en fordobling siden 2008 da nedgangstidene startet.

I 2012 innførte regjeringen også den omstridte arbeidsreformen som har gjort det lettere for firmaer å si opp ansatte og lagt til rette for midlertidige arbeidskontrakter fremfor fast ansettelse. Ideen bak reformen er at arbeidsgivere som slipper å forplikte seg til langvarige arbeidskontrakter og som vet at de kan si opp folk dersom firmaet skulle få problemer, i større grad vil være villige til å ta sjansen på nye ansettelser. Kritikerne mener på sin side at reglene svekker arbeidstagernes rettigheter. I tillegg innvendes det at man heller ikke har oppnådd den økte sysselsettingen som var målet med reformen.

Spanias statsminister er imidlertid av en annen oppfatning. Han forsvarer reformen og mener den har bidratt til å stabilisere arbeidsmarkedet og redusere ledigheten. «I vanskelige tider er det bedre med lavere lønninger og flere folk i arbeid» sier Rajoy. Han legger samtidig til at han helst hadde sett at flere ble ansatt på heltid, men at kortvarige kontrakter og deltid kan bidra til å hjelpe folk ut av ledighet. Når det gjelder økte forskjeller og økt fattigdom i Spania ser statsministeren ikke behov for spesielle tiltak. «Nei. Den beste måten å rette opp ulikhet på er at alle har en jobb og at de som ikke har det, fordi de ikke kan, eller fordi de er eldre og pensjonerte, blir tatt vare på gjennom gode offentlige tilbud».

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter