Opprørspolitiet får mer penger til utstyr

Publisert

I budsjettet for 2013 får opprørspolitiet langt mer penger til innkjøp av spesialutstyr som hjelmer, skjold, gummikuler og tåregass. Det handler om en post i politiets budsjett som kalles «Antiopprørsmateriale og spesialutstyr for beskyttelse og forsvar».

For inneværende år var denne utgiftsposten budsjettert til 173.670 euro. Til neste år er det satt av hele 3,26 millioner.

Økningen står i kontrast til regjeringens strenge innsparingspolitikk med kutt i offentlige utgifter på så å si alle områder. Det settes derfor spørsmålstegn ved prioriteringen.

I budsjettet for 2013 får opprørspolitiet langt mer penger til innkjøp av spesialutstyr som hjelmer, skjold, gummikuler og tåregass. Det handler om en post i politiets budsjett som kalles «Antiopprørsmateriale og spesialutstyr for beskyttelse og forsvar».

For inneværende år var denne utgiftsposten budsjettert til 173.670 euro. Til neste år er det satt av hele 3,26 millioner.

Økningen står i kontrast til regjeringens strenge innsparingspolitikk med kutt i offentlige utgifter på så å si alle områder. Det settes derfor spørsmålstegn ved prioriteringen.

I avisen El Mundo legges det vekt på at politiets øvrige arbeid med å sikre trygghet, lov og orden ikke får like generøse bevilgninger. Budsjettposter knyttet til forebyggelse av straffbare handlinger og etterforskning av lovbrudd får enten ingen nevneverdig økning eller fryses på dagens nivå. Totalt skal budsjettet for innenriksdepartementet, som politiet hører inn under, reduseres med 6,3 %.

Av Ole C. Glad

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter