Opprettholder tiltalen mot prinsessen

Publisert

Tiltalen mot prinsesse Cristina for skatteunndragelse og hvitvasking av penger blir opprettholdt. Det melder avisen El Mundo. Selve anklagen er ikke formalisert men vil mest sannsynlig ende med ny tiltale for to forhold av skattejuks gjennomført av ektemannen Iñaki Urdangarín i perioden 2007 til 2008. Bedrageriet er knyttet til et eiendomsfirma hertugparet eier sammen. Saken har pågått siden slutten av 2011 og regnes som svært belastende for det spanske kongehuset. Cristina som er Felipe VI´s storesøster deltok ikke i seremonien da den nye kongen ble tatt i ed 19. juni.

De to forholdene av skatteunndragelse og hvitvasking av penger som prinsesse Cristina skal være innblandet i har en strafferamme på til sammen elleve års fengsel. Saken er knyttet til eiendomsfirmaet Aizoon som Hertuginnen av Palma de Mallorca eier sammen med ektemannen Iñaki Urdangarín og gjelder inntektsårene 2007 og 2008. Anklagen inngår i straffesaken mot ektemannen og hans tidligere kompanjong Diego Torres som sammen står tiltalt for bedrageri og underslag av til sammen 5,8 millioner euro gjennom nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos.

Både hertugen og hertuginnen er beskyldt for å ha brukt sin status som medlemmer av det spanske kongehuset til å skaffe offentlig støtte til prosjekter, for deretter å overføre deler av pengene til seg selv via Aizoon som de eier femti prosent hver. Prinsessen er tiltalt for hvitvasking av penger og skatteunndragelse i forbindelse med forvaltningen og bruken av midlene fra dette selskapet.

Den nye tiltalebeslutningen er basert på forklaringen prinsessen avla i retten i Palma på Mallorca i februar i år. Prinsessen var da anklaget for selv å ha unndratt skatt, en tiltale som angivelig nå endres til kun medvirkning knyttet til ektemannens skatteunndragelse. I følge avisen El Mundo handler det om et beløp på til sammen 337.000 euro (ca. 2,8 millioner kroner). I tillegg opprettholdes tiltalen mot prinsessen om hvitvasking av penger. 

De nye opplysningene er foreløpig ikke bekreftet og det er ikke gitt noen dato for når saken skal opp i retten. Sannsynligvis vil tiltalen bli utsatt fordi prinsessens ektemann Iñaki Urdangarín nok en gang ønsker å avgi ny forklaring. Ektemannen har angivelig kommet med et tilbud om å påta seg all skyld i saken og betale en erstatning tilsvarende skatteunndragelsesbeløpet på 337.000 euro mot at prinsessen fritas fra tiltale. At prinsessen skal holdes utenfor saken er noe Urdangarín ved flere anledninger har forsøkt å få til, men foreløpig uten hell.

Urdangarín-saken, eller Nóos-saken som den også kalles, har vært under etterforskning i snart tre år. Saken regnes som svært belastende for det spanske kongehuset. Den tidligere kongen Juan Carlos som nylig sa fra seg tronen forsøkte tidlig å markere distanse til saken ved å frata svigersønnen Urdangarín alle representasjonsoppgaver ved slottet. På det tidspunktet var ikke prinsesse Cristina under mistanke og det så heller ikke ut til at hun ville bli trukket inn i saken.

Situasjonen endret seg brått da det i april 2013 ble tatt ut tiltale for bedrageri mot prinsessen. Nytt bevismateriale i form av e-postkorrespondanser tydet på at prinsessen hadde vært inneforstått med forhold som kunne knyttes til bedragerispørsmålet i saken. Dette var den første tiltalen som ble tatt ut mot kongens datter og som senere ble trukket tilbake etter anke fra advokatene. Da hun igjen ble tiltalt i januar i år var anklagen endret til skatteunndragelse og hvitvasking av penger.

Da prins Felipe VI den 19. juni ble tatt i ed i Kongressen som Spanias nye konge var hverken den gamle kongen eller prinsesse Cristina tilstede. Uteblivelsen ble av spansk media tolket som en bevisst strategi fra kongehuset for å unngå at den nye kongen skulle bli assosisert med “gamle synder”. Avgåtte kong Juan Carlos begrunnet selv sitt fravær med at han ønsket at all oppmerksomhet skulle være rettet mot sønnen som landets nye konge.

Les også:

Svarte «vet ikke» 182 ganger

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter