Opprettholder omstridt jaktlov

Publisert

Regjeringspartiet Partido Popular ønsker ikke å endre loven som gir spanske grunneiere rett til å jakte i landets nasjonalparker. Opposisjonen og naturvernorganisasjoner har bedt om at de kontroversielle jaktrettighetene trekkes tilbake i det de truer dyrelivet i vernede områder og dessuten strider med landets lov om nasjonalparker. Ved hjelp av PPs stemmer i Senatet er imidlertid loven stemt igjennom uendret og vil dersom den passerer i Kongressen forlenge jaktrettighetene frem til 2020. Samtlige av opposisjonspartiene i nasjonalforsamlingen var imot avgjørelsen.

På forhånd var man langt på vei kommet frem til enighet om at den nye loven skulle endres slik at det kunne bli en endelig slutt på jakting for sport i spanske nasjonalparker. Partido Populars gruppe i parlamentet hadde før forhandlingene gitt uttrykk for at de ville bøye seg for en endring dersom opposisjonen enstemmig gikk inn for det. Etter lovbehandlingen i Senatet ble det imidlertid blitt klart at PP sentralt likevel ikke vil være med på endringsforslaget, skriver avisen El País.

I følge uttalelser fra representanter for spanske naturvernorganisasjoner handler det om en lov som tilgodeser et fåtall landeiere med jaktrettigheter på bekostning av den sårbare faunaen i nasjonalparkene. Jaktingen skal i tillegg være i strid med landets lov om nasjonalparker.

Representanter for Seo/ Birldlife, Ecologistas en Acción og World Wide Fund for Nature (WWF) hadde på forhånd lagt frem et forslag til et kompromiss der jaktretten kun skulle forlenges med fire nye år i påvente av et permanent forbud. Forslaget ble imidlertid tilslutt avvist, noe som betyr at jakten mest sannsynlig vil fortsette frem til 2020.

Det kontroversielle ved saken forsterkes av at det angivelig har vært private forbindelser mellom PP-politikere og enkelte av de som sitter på jaktrettigheter. Sentralt i diskusjonen står nasjonalparken Parque Nacional de Cabañeros i regionen Castilla-La Mancha der regjeringspartiets generalsekretær María Dolores de Cospedal er regionspresident. I følge El País har forretningsfolk i denne naturparken blant annet invitert med seg på jakt den nåværende sjefen for forvaltning av nasjonalparkene i Spania, Basilio Rada. Basilio leder Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) som hører inn under det spanske departementet for landbruk, næring og miljø.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter