Oppfordret nasjonen til samhold

Publisert

I sin årlige julaftentale oppfordret Kong  Juan Carlos nasjonen til samhold. Vi må bygge vår fremtid sammen fordi mange ting forener oss og slik bør det fortsette å være, var kongens budskap. Uttalelsen ble oppfattet som en direkte kommentar til regionen Catalonias planlagte folkeavstemning om uavhengighet i 2014. Talen ble for første gang ikke sendt direkte på Catalonias tv-kanal TV3 grunnet streik blant kanalens ansatte, en aksjon som ”tilfeldigvis” var lagt til samme tidspunkt som talen. Heller ikke den baskiske tv-kanalen ETB sendte kongens tale direkte.

Streiken den 24. desember hadde i følge streikekomiteen i TV3 ingenting med uavhengighetssaken å gjøre. Årsaken til streiken skal ha vært at kanalens ansatte er misfornøyde med at flere av tv-selskapets funksjoner skal legges ut på anbud.

Heller ikke tv-kanalen Euskal Irrati Telebistas (ETB) overførte kongens tale. Den baskiske tv-stasjonen har lang tradisjon for ikke å sende talen. De siste fire årene har imidlertid kanalen brutt med tradisjonen og sendt talen direkte. Årsaken til at den utgikk i år, skal i følge kanalens egen ledelse ikke være av politisk karakter.

Baskerland og Catalonia er de to regionene i Spania der det tradisjonelt har vært størst motstand mot det spanske monarkiet. Begge regionene har etter flere år med forhandlinger og politisk kamp oppnådd større grad av selvbestemmelse enn andre spanske regioner. Ønsket om mer autonomi er fremdeles sterkt i begge regionene, med poltiske partier og organisasjoner som jobber for løsrivelse fra Spania.

Regjeringen i Catalonia annonserte rett før jul at de vil avholde folkeavstemning om uavhengighet fra Spania 9. november 2014. Innbyggerne skal da ta stilling til det todelte spørsmålet “Ja” eller “Nei” til å endre styreform fra region til stat og dernest om denne staten skal være uavhengig av Spania.

Beslutningen møtte sterk motstand hos regjering i Madrid, der både justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) og senere statsminister Mariano Rajoy (PP) gikk ut og sa at folkeavstemningen var grunnlovsstridig og ikke kom til å bli noe av. Justisministeren mener katalanerne fratar andre spanjoler retten til å bestemme over eget territorium.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter