9.8 C
Alicante
30.4 C
Málaga
17.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Onsdag ble skatteoppgjøret lagt frem

Årets skatteoppgjør viser at personlige skatteytere som lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt over 360 milliarder kroner.

Årets skatteoppgjør viser at personlige skatteytere som lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt over 360 milliarder kroner.

Årets skatteoppgjør er for mange svært spennende da de liker å sjekke naboen inntekt i en av landets nettaviser. Denne muligheten vil fra og med i år bli borte. De nysgjerrige må heretter gå til skatteetatens egne hjemmesider, logge seg på med MinID, og deretter søke fritt.

Til sammen har 3,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende betalt skatt og trygdeavgift for over 360 milliarder kroner for inntektsåret 2010. Tallene omfatter alle personlige skattytere. Både de som fikk skatteoppgjøret i juni, i august, de som fikk det i september, og de som får skatteoppgjøret nå. 3 millioner skattytere har fått oppgjøret tidligere, mens 867.000 får det nå.
 
Samlede tall for skatteoppgjørene i juni, august, september og oktober viser at vel 2,9 millioner skattytere i alt hadde 34,8 milliarder til gode, mens 741.000 skattytere hadde restskatt på til sammen 16,1 milliarder kroner.

I år var første gang at enkelte skattytere har fått oppgjøret sitt mellom juni og oktober.
– Med dette er vi i ferd med å vri behandlingen av saker over til å være mer løpende, vi er ikke i mål, men ser for oss en skatteetat som jobber mer kontinuerlig med skatteoppgjøret. Det er viktig for oss å gi befolkningen en avregning så raskt som mulig, sier skattedirektør Svein R. Kristensen.

Restskatt på under 1.000 kroner skal betales innen 9. november. Er beløpet over 1.000 kroner, blir restskatten delt i to terminer, og betales 9. november og 14. desember.
Har man penger til gode, blir disse normalt tilsendt i løpet av en til to uker etter at skatteoppgjøret er sendt ut.
 
Fristen for å klage er 30. november.
 

Relaterte saker

- Advertisement -