Omgår lovverket for å holde ETA-fanger fengslet

Publisert

ETA-fangen Iñaki Gonzalo Casal skulle egentlig ha sluppet ut av fengsel i mai. Han har da sittet inne i over 18 år for terrorhandlinger og har krav på å slippe ut på grunn av god oppførsel, en lovregulert praksis som gjelder for alle fanger uavhengig av forbrytelse.

Høyesterett har imidlertid «forlenget» straffen ytterligere basert på en omstridt dom fra 2006, den såkalte «Parot-doktrinen». Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har tidligere fordømt ordningen.

ETA-fangen Iñaki Gonzalo Casal skulle egentlig ha sluppet ut av fengsel i mai. Han har da sittet inne i over 18 år for terrorhandlinger og har krav på å slippe ut på grunn av god oppførsel, en lovregulert praksis som gjelder for alle fanger uavhengig av forbrytelse.

Høyesterett har imidlertid «forlenget» straffen ytterligere basert på en omstridt dom fra 2006, den såkalte «Parot-doktrinen». Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har tidligere fordømt ordningen.

Som i mange andre land har Spania et straffeutmålingssystem der folk på papiret kan dømmes til en langt lengre fengselsstraff enn det som reelt sett er lovens strengeste straff på 30 år. Ved å la fratrekk for god oppførsel gjelde for hvert enkelt forhold den straffedømte er fengslet for og ikke for de 30 årene man maksimalt kan sitte i fengsel, kan den spanske stat fortsette å holde fangene innesperret.

Iñaki Gonzalo Casal skulle med et krav på 12 års reduksjon i maksimumsstraffen på 30 vært ute i mai i år. I stedet er fratrekket gjort på bakgrunn av straffeutmålingen i dommen(e) som er avsagt mot ham og som til sammen er på 67 år.

I følge støttegruppen for løslatelse av ETA-fanger (Etxerat) er den omstridte ordningen gjort gjeldene for 94 medlemmer av organisasjonen, hvorav 74 fremdeles sitter fengslet.

Navnet Parot-doktrinen kommer fra en høyesterettsdom i 2006 der det ble bestemt at redusert straff skulle beregnes på denne måten. Den gang gjaldt forholdet det tidligere ETA-medlemmet Henri Parot som ble pågrepet i Sevilla i 1990, tiltalt for 82 drap og dømt til 4800 år i fengsel
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter