Olje kan gi økte inntekter for Spania

Publisert

En rapport viser at Spania kan bli en olje- og gassnasjon om noen år. Det er funnet både olje og skifergass i områdene rundt Lanzarote og i nærheten av Ibiza.

En rapport viser at Spania kan bli en olje- og gassnasjon om noen år. Det er funnet både olje og skifergass i områdene rundt Lanzarote og i nærheten av Ibiza.

Det antydes at Spania kan bli en gasseksportør innen 2031 og at man etter hvert kan bli selvforsørget med olje som tilsvarer ca. 20 prosent av eget forbruk. I dag importerer Spania hele 99 prosent olje og gass.

Ca. 500 millioner fat olje tror man det er mulig å hente ut fra feltet utenfor Lanzarote.

Det er imidlertid store protester mot olje- og gassutvinning. Områdene det er snakk om henter betydelige inntekter fra turistnæringen og frykten er at oljesøl, annen forurensning og eventuelt støy vil skremme bort turistene.

Til tross for de sterke protestene regner de fleste med at spanske myndigheter vil godta at olje- og gassvirksomheten etableres, slik at statens inntekter kan økes og arbeidsledighetene kan gå ned fra dagens høye nivå.

Spania har slåt seg stort opp på grønn energi, som vindkraft og solenergi. Utover det har landet forholdsvis lite energiressurser. Atomkraft dekker nå ca. 20 prosent av det spanske energibehovet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter