Økt ulikhet tross økonomisk vekst

Publisert

Tre år med økonomisk vekst er ikke blitt alle til del i Spania. I følge en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) øker de økonomiske forskjellene.

Beregninger fra OECD for perioden 2010 til 2014 viser at de med lavest lønn i Spania også har fått den største inntektsreduksjonen. Sammenliknet organisasjonens resterende 33 medlemsland, kommer Spania nest dårligst ut. Bare Portugal har en dårligere statistikk. Spania er også blant landene med størst andel lavtlønnede, kun med Tyrkia og Chile bak seg på listen.

Den negative utviklingen forklares med «vedvarende høy arbeidsledighet». I begynnelsen av 2013 var andelen ledige oppe i over 27 prosent. I dag er den redusert til mellom 19 og 20 prosent. I tillegg vises det til en generell reduksjon i kjøpekraften hos lønnsmottagere og økende segmentering i arbeidsmarkedet.

I følge OECD hadde Spania lønnsutjevning de to første årene etter finanskrisen. Etter 2010 har utviklingen snudd.

Økte sosiale og økonomiske forskjeller har ved siden av korrupsjonsskandaler vært regnet som hovedårsak til det konservative regjeringspartiet Partido Populars fallende oppslutning. Partiet som overtok styringen av Spania i slutten av 2011 har så langt holdt løftet om å skape økonomisk vekst. Samtidig øker de økonomiske forskjellene. Ved valget i 2015 hadde partiet tapt over en tredjedel av stemmene.

Les også:

Fattigdommen i Spania øker

Spanias fremgang ikke for alle

IMF: Forskjellene øker mest i Spania

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter