Økt fokus på vold i hjemmet

Publisert

En lokalpolitiker fra byen Serra i Valencia ble søndag 9. august funnet død i fengsel. Mannen som var kommunerepresentant i byen satt i varetekt mistenkt for drapet på sin kone. Saken behandles som et av flere tilfeller av vold mot kvinner, et problem som den siste tiden har fått økt oppmerksomhet i Spania grunnet flere drapssaker der også barn har vært blant ofrene. Onsdag 5. august tok en mann livet av sin kone og to barn i Castelldefels like utenfor Barcelona. Uken før hadde en far fra Moraña i Nord-Spania tatt livet av sine to døtre i en liknende hevnaksjon.

I en ny rapport fra FNs kommisjon mot diskriminering av kvinner, Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), får Spania ros for økt innsats mot vold mot kvinner. Blant annet er innføringen av den nye loven Ley de Violencia de Género ansett som viktig i arbeidet. Samtidig gis Spania kritikk for ikke å gjøre nok for å beskytte barn av voldelige fedre. Siden 2013 er 18 barn drept av fedre, ofte som hevnaksjon mot barnas mor. Temaet er aktualisert av to nye drapssaker fra de siste ukene, den ene fra Castelldefels like utenfor Barcelona der en mann 5. august tok livet av sin kone og to barn. Uken før hadde en far fra Moraña i Nord-Spania tatt livet av sine to døtre. I sistnevnte tilfelle forsøkte mannen også å ta livet av seg selv, men ble funnet i live og arrestert.

Formelt har Spania et regelverk som tilsier at myndighetene skal gjøres oppmerksomme på behovet for å beskytte barn i tilfeller av vold mot kvinner. Eksperter mener imidlertid at disse reglene ikke følges og at voldelige fedre i mange tilfeller får adgang til å besøke barna uten oppsyn og at restriksjoner i samværsretten som er kommet ved dom ofte ikke følges.

I et intervju i avisen El País sier Tania Sordo, en jurist som har spesialisert seg i kvinners rettigheter, at vold mot kvinner har «dype røtter» i samfunnet og blir fremdeles «normalisert» og «bagatellisert». I følge henne er det blant annet en misforstått oppfatning hos mange at fedre kan være gode foreldre selv om de slår kona. Slike oppfatninger bidrar til at kvinner som blir ofre for vold ikke blir hørt eller trodd når de står frem. Dermed får de heller ikke den beskyttelsen de trenger og vedtak som skal sikre barna mot fedrenes vold blir ikke gjort i rettsvesenet. «Prosessen svikter» sier Sordo og påpeker at hensynet til barna alltid må komme foran fedrenes samværsrett.

I den tragiske saken fra Serra i Valencia-provinsen er også mindreårige barn involvert, men skal ikke ha kommet fysisk til skade. Barnas mor ble funnet død i en brann i hjemmet til familien den 29. juli i år. Brannen ble meldt inn av ektemannen som en ulykke. Etterforskning avdekket imidlertid at brannen var påsatt. Kort tid etter ble Marcos Cabo, kommunerepresentant for Esquerra Unida i Serra, arrestert mistenkt for mordbrann. Om morgenen søndag 9. august ble han funnet død, hengt på cellen i fengselet i Picasent.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter