Økt fattigdom blant barn i Spania

Publisert

Spania er blant landene i EU som har størst fattigdom blant barn. I en ny rapport fra nødhjelps-organisasjonen Cáritas om konsekvensene av finanskrisen og innsparingene er det bare Romania som kommer dårligere ut. Situasjonen er uholdbar mener organisasjonen og minner om at EU-landene i sin 2020-strategi forpliktet seg til å redusere fattigdomstallene.

Rapporten som nå er lagt frem fokuserer spesielt på de fem landene Hellas, Irland, Italia, Portugal og Spania. Funnene i undersøkelsen viser at innsparingstiltakene i de forskjellige landene i forbindelse med finanskrisen de siste årene «uten tvil» har hatt en negativ effekt på folk som lever i fattigdom, og i tillegg bidratt til å øke antallet fattige. Cáritas oppfordrer nå EU og medlemslandenes regjeringer til å finne mer effektive og sosialt rettferdige løsninger for hvordan økonomiene kan vokse fremover. I følge organisasjonen legges det for stor vekt på økonomiske kriterier og for lite vekt på andre forhold. Organisasjonen oppfordrer landenes regjeringer til å sette sosiale hensyn foran økonomiske og bruke mer penger på tiltak som kan øke sysselsettingen.

 

184 utkastelser per dag

Familier som har måttet forlate sine hjem fordi de ikke lenger har økonomi til å betale lån eller husleie, har vært ett av de mest dramatiske utslagene av nedgangstider og høy arbeidsledighet i Spania. En ny oversikt fra spanske domstoler viser at antall utkastelser i fjor var på 67.189, det vil si 184 per dag (leiligheter, hus, forretningslokaler, garasjer inkludert). Lovene som regulerer bankenes rett til innkreving av penger gir ikke god nok beskyttelse til forbrukerne. I fjor slo EU-domstolen i Luxemburg fast at spansk lov på dette området er strid med EUs direktiver om forbrukervern. Catalonia, Andalucia, Valencia og Madrid er regionene med flest utkastelser som følge av betalingsproblemer.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter