Økonomisk vekst i Spanias over alle forventninger

Publisert

Til tross for renteøkninger og internasjonal bekymring vokste det spanske bruttonasjonalproduktet med 2,5 % i 2023. Dette var mer enn de fleste finansinstitusjonene hadde spådd, og nesten dobbelt så mye som forventet i begynnelsen av året.

Ifølge en foreløpig rapport fra det spanske statistikkinstituttet INE vokste den spanske økonomien med 2,5 % i fjor, etter en vekst på 0,6 % i fjerde kvartal. Veksten tilskrives blant annet et sterkt arbeidsmarked. Husholdningenes forbruk har også vært en viktig drivkraft bak den økonomiske suksessen, og står for et helt prosentpoeng av den totale veksten på 2,5 prosent. Detaljhandelen og bilregistreringene viste imidlertid tegn til avmatning på slutten av året, ifølge El País.

En annen viktig faktor for den spanske økonomien har vært den raske oppgangen i turistsektoren, som satte rekord i antall utenlandske besøkende i fjor. Det offentlige forbruket har også bidratt til den sterke veksten, med en økning på 1,4 prosent i siste kvartal, noe som utgjør 0,8 prosentpoeng av BNP-veksten.

Til tross for disse positive tallene er det noen bekymringer. Investeringene har ikke tatt seg helt opp igjen, blant annet på grunn av høyere renter og usikkerhet, med en nedgang på to prosent i fjerde kvartal. Dessuten har produktiviteten per arbeidstime bare økt marginalt i løpet av året, til tross for en betydelig økning i sysselsettingen.

Oppsummert er Spanias økonomiske bilde generelt sett positivt for 2023, men det er enkelte svakhetstegn som krever oppmerksomhet, for eksempel når det gjelder investeringer og produktivitet. Likevel overgikk Spania de opprinnelige forventningene, med en BNP-vekst som overgikk de tidlige prognosene med mer enn ett prosentpoeng.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter