Økonomisk vekst i 2014 og skattelettelser i 2015

0
43

Realistisk eller vel optimistisk, Spanias finansminister Luis de Guindos forventer at landets økonomi er tilbake i vekst i 2014 og lover skattelettelser allerede året etter. I følge regjeringens økonomiske beregninger vil brutto nasjonalprodukt til neste år øke med rundt 0,5 prosent.  
    

Realistisk eller vel optimistisk, Spanias finansminister Luis de Guindos forventer at landets økonomi er tilbake i vekst i 2014 og lover skattelettelser allerede året etter. I følge regjeringens økonomiske beregninger vil brutto nasjonalprodukt til neste år øke med rundt 0,5 prosent.  
    

Den økonomiske utviklingen har foreløpig ikke blitt slik Partido Popular hadde håpet. For ett år siden mente partiet at man i 2013 ville få en svak økning i landets brutto nasjonalprodukt (BNP). Få måneder senere ble dette rettet til en nedgang på rundt 0,5 %. I april i år ble tallene justert ytterligere til en nedgang på mellom 1 og 1,5 %. Under en presskonferanse mandag 20. mai kom imidlertid finansministeren nok en gang med positive tall for fremtiden. Basert på regjeringens siste makroøkonomiske beregninger vil Spania få en økning i BNP på 0,5 % i 2014. I følge De Guindos skal «klar vekst» i økonomien til neste år gjøre det mulig for regjeringen å sette ned inntektsskatten i 2015. Dermed håper PP å komme tilbake til det som er partiets kjernepolitikk, nemlig lavere skatter og avgifter.
 

Forsiktig optimisme
Skal man tro regjeringens beregninger må imidlertid de som håper på skattelette smøre seg med tålmodighet en stund til. I følge den spanske avisen El País er det heller ingenting som tilsier at landets rekordhøye arbeidsledighet på over 27 % vil forsvinne med det første. Det er derimot en svak positiv trend regjeringen nå forespeiler. Først i 2016 forventer man at økningen i BNP vil komme over 1 %.

Finansministerens forsiktige optimisme er basert på det han mener er positive tendenser i markedet. Han har tidligere gitt uttrykk for at innsatsen med å få ned det offentlige underskuddet i 2012 nå gir resultater i form av økt tiltro til økonomien og en mer oversiktlig situasjon der blant annet renten på spansk gjeld er lavere og mer stabil enn før. Slike tendenser vil i følge finansministeren få en positiv effekt i det private næringsliv fremover. Han legger også vekt på at Spanias eksportmarked er i vekst og mener dette viser at landet er konkurransedyktige på det internasjonale markedet.

Under pressekonferansen 20. mai bekreftet imidlertid finansministeren det hans kollega, økonomiminister Cristóbal Montoro, tidligere har sagt om at skattelettelser for øyeblikket er utelukket. Finansministeren lovet å sette ned inntektsskatten (IRPF) i 2015, men tok samtidig forbehold om at man først måtte se vekst i økonomien.

Kritikk av Tyskland
De Guindos benyttet også anledningen til å rette kritikk mot Tyskland som han mener har et for snevert syn på Den europeiske sentralbankens rolle i EU. Uttalelsen var en kommentar til den tyske sentralbanken (Bundesbank) som nylig kritiserte EU-bankens beslutning om å foreta nye runder med oppkjøp av gjeld fra medlemslandene, en beslutning tyskerne mener er basert på en altfor ekspansiv og risikofylt økonomisk politikk.

I likhet med statsminister Mariano Rajoy har finansministeren tro på at sentralbanken må være aktiv i forhold til å stimulere medlemslandenes økonomi og oppfordret tyskerne til å tenke mer på hensynet til felles interesser i eurosonen. De Guindos uttrykte også klar skepsis overfor forslaget om å gjøre store kutt i landets pensjonsutbetalinger. Han avviste i den sammenheng de nye økonomiske beregningene fra forskningsinstituttet Instituto de Estudios Fiscales (IEF) som tilsier kutt på mellom 22 og 45 prosent. Finansministeren tvilte på riktigheten av analysene og forsikret pressen om at regjeringen jobber for å garantere et pålitelig og bærekraftig pensjonssystem der reformene introduseres gradvis.