Økende ulikhet i Spania

Publisert

Spansk økonomi har vært i vekst i flere år. Arbeidsledigheten og risikoen for fattigdom er redusert. Likevel får Spania stryk av EU-kommisjonen for økende sosial og økonomisk ulikhet. Mens Finland, Slovakia, Tjekkia og Slovenia går foran med et godt eksempel, havner Spania på bunn av listen i EU, sammen med Bulgaria, Hellas og Litauen.

I en rapport om sysselsetting fra EU-kommisjonen offentliggjort i slutten av november kommer Spania dårligst ut på utgjevning av sosiale og økonomiske forskjeller. Et gjennomsnitt viser at de 20 prosentene med høyest inntekt i EU tjener fem ganger mer enn de 20 prosentene med lavest inntekt. I Spania er derimot denne forskjellen på seks og en halv gang. Spania havner dermed nederst på listen. Bare Bulgaria, Hellas og Litauen har like store forskjeller. Landene Finland, Slovakia, Tjekkia får til sammenlikning toppkarakter på utgjevning.

Spania skårer imidlertid høyere på andre områder, blant annet på helse. Når det gjelder fattigdom skal landet også ha forbedret seg de siste årene, men er likevel under oppsyn av kommisjonen. At arbeidsledigheten fremdeles ligger på rundt 18 prosent trekkes frem som risikofaktor. Det påpkes at 14,9 prosent av alle landets husstander knapt kan vise til inntektsgivende arbeid. Årene med nedgangstider etter finanskrisen i 2008 regnes som en viktig årsak til problemene. 

Les også: Økt ulikhet tross økonomisk vekst

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter