OECD: Forskjellene i Spania øker

Publisert

Forskjellen mellom fattig og rik i Spania har økt betraktelig etter finanskrisen. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). I perioden 2007 til 2011 er antallet fattige fordoblet og utgjør hele 18 prosent av befolkningen, eller hver femte spanjol. I 2012 skal forholdene ha bedret seg noe. Likevel er situasjonen betydelig forverret sammenliknet med tiden før de økonomiske nedgangstidene.

Rapporten fra OECD som ble presentert i Paris torsdag 21. mai viser at forskjellen mellom fattig og rik øker i så å si alle de 34 medlemslandene. På fire år har de ti prosent rikeste fått økt velstanden ti ganger mer enn de ti prosent fattigste, en utvikling som har gått i samme retning siden 1970-tallet.

For spanjolene har denne utviklingen vært spesielt tydelig de siste årene. I følge rapporten har de økonomiske nedgangstidene i Spania rammet andelen lavtlønnede langt mer enn den velstående delen av befolkningen. I perioden 2007 til 2011 gikk lønningene for de fattigste i landet i gjennomsnitt ned med 13 prosent i året. For de rikeste var tallet til sammenlikning bare 1,4 prosent.

Tiltakene som den spanske regjeringen har iverksatt for å spare penger etter finanskrisen har bidratt til å øke forskjellene. Perioden OECD har kartlagt viser at det ble gjort store kutt i sosiale stønader, samtidig som skatter og avgifter ble satt opp. Arbeidsledigheten gikk opp fra rundt åtte prosent til langt over tjue prosent. I begynnelsen av 2013 var ledigheten på over 27 prosent (I dag er tallet gått ned til mellom 23 og 24 prosent). Rapporten konkluderer med at hele 43 prosent av all velstand i Spania har gått til de ti prosent rikeste.

Les også: Spanias fremgang ikke for alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter