Nytt initiativ for å stanse utkastelser

Publisert

Antallet familier i Spania som grunnet arbeidsledighet og dårlig økonomi ikke klarer å betale husleie og avdrag på lån stiger. De fleste familiene som blir kastet ut har lite eller ingen inntekt. Etter press fra interesseorganisasjonen for gjeldsofre og en samlet opposisjon i kongressen, har regjeringen endelig tatt tak i saken.

Mer enn 57.000 husstander i Spania har så langt i år måttet forlate hjemmene sine. Siden juli 2008 er det avsagt dom for utkastelse i 247.188 saker. Tar man med avgjørelsene fra lavere rettsinstanser blir tallet høyere. Man regner med at rundt 200.000 nye utkastelser står for tur.

Antallet familier i Spania som grunnet arbeidsledighet og dårlig økonomi ikke klarer å betale husleie og avdrag på lån stiger. De fleste familiene som blir kastet ut har lite eller ingen inntekt. Etter press fra interesseorganisasjonen for gjeldsofre og en samlet opposisjon i kongressen, har regjeringen endelig tatt tak i saken.

Mer enn 57.000 husstander i Spania har så langt i år måttet forlate hjemmene sine. Siden juli 2008 er det avsagt dom for utkastelse i 247.188 saker. Tar man med avgjørelsene fra lavere rettsinstanser blir tallet høyere. Man regner med at rundt 200.000 nye utkastelser står for tur.

Det nåværende regelverket for lånekunder med betalingsproblemer gir i følge PSOE ikke forbrukerne god nok beskyttelse. Partiet mener bankene må ta sin del av ansvaret for å ha tilbudt kundene store boliglån, uten å ta høyde for risikoen forbundet med slike avtaler.

I slutten av oktober la PSOE frem et forslag til lovendringer der hensikten er å styrke gjeldsofrenes rettigheter og forhindre nye utkastelser. Interesseorganisasjonen for gjeldsofre (PAH) støtter initiativet. Også domstolene har bedt regjeringen om å endre lovverket.

 
Oppfordringen fra opposisjonen ser nå ut til å bli tatt på alvor. Onsdag 7. november ble det holdt et møte mellom nestlederne i Partido Popular og PSOE, der man ble enig om å iverksette ekstraordinære tiltak. Tre representanter fra hvert av partiene møtes til uken for å bestemme hvilke endringer som skal gjøres.

Av Ole C. Glad
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter