Nye tumulter i Partido Popular

Det har igjen oppstått fundamentale interne uenigheter i Partido Popular. Denne gangen er stridens kjerne atomkraft. Ordfører i den lille kommunen Yebra i Guadalajaraprovinsen, Juan Pedro Sánchez (PP), har besluttet å søke om det fremtidige forvaringsanlegget for kjernefysisk materiale.

Det har igjen oppstått fundamentale interne uenigheter i Partido Popular. Denne gangen er stridens kjerne atomkraft. Ordfører i den lille kommunen Yebra i Guadalajaraprovinsen, Juan Pedro Sánchez (PP), har besluttet å søke om det fremtidige forvaringsanlegget for kjernefysisk materiale.

Sánchez, som selv er ansatt i kjernekraftindustrien, sier det er meningsløst og dobbelmoralistisk å være tilhenger av kjernekraft og motstander av å ta hand om avfallet. PPs generalsekretær, Maria Dolores de Cospedal, er av en ganske annen oppfatning. Hun sier at kommuneledelsen i Yebra går imot partiets egne retningslinjer, og at ordføreren og bystyrerepresentantene i kommunen risikerer å bli utestengt fra PP.

Relaterte saker