Nye strafferammer for terrorisme

Spanske myndigheter har utarbeidet nye og strengere strafferammer for terrorisme, hvor maksimumsstraffene skal heves fra 30 til 40 år. Det er da snakk om reel soningstid, det er ikke uvanlig at terrorister blir dømt til flere 100 år lange fengselsstraffer, men ifølge dagens lovverk kan en innsatt ikke sone mer enn 30 år sammenhengende i Spania.

Spanske myndigheter har utarbeidet nye og strengere strafferammer for terrorisme, hvor maksimumsstraffene skal heves fra 30 til 40 år. Det er da snakk om reel soningstid, det er ikke uvanlig at terrorister blir dømt til flere 100 år lange fengselsstraffer, men ifølge dagens lovverk kan en innsatt ikke sone mer enn 30 år sammenhengende i Spania.

I tillegg til lengre straffer, er det foreslått 12 tiltak for å begrense gjentagelsesfare etter at de terrordømte er ferdige med soningen. Blant annet skal myndighetene ha mulighet til å overvåke de straffedømte terroristene i en periode på 1 til 20 år. Andre ting som er foreslått er elektroniske fotlenker og andre former for husarrest som inkluderer hyppig meldeplikt.

Det kanskje aller mest etterlengtede vedtaket som følger den nye lovreformen, er bestemmelsen om at straffedømte terrorister ikke skal få bosette seg i nærheten av sine ofre når de slipper ut. De skal heller ikke ha lov til å oppsøke, eller på annen måte forsøke å oppnå kontakt med ofrene.     
 

Relaterte saker