Nye overgrep i den spanske kirke

Publisert

Den katolske kirke i Spania rystes nok en gang av nye avsløringer om overgrep. Ti prester i et kirkesamfunn i Granada i Andalucia skal ha forgrepet seg på en av menighetens gutter. Overgrepene som går flere år tilbake i tid ble kjent da offeret sendte et brev til Pave Frans i Roma. Paven skal deretter ha ringt vedkommende på telefon og bedt om unnskyldning på vegne av Den katolske kirke. Paven skal også ha tatt kontakt med med erkebiskopen i Granada for å forsikre seg om at det ble tatt affære i saken.

De nye avsløringene om overgrep i den spanske kirke ble for kort tid siden kjent etter at offeret tidligere i år selv tok kontakt med paven i Roma. Offeret som i dag er voksen skal ha bli utsatt for grove overgrep av opptil tolv personer, ti av dem prester og to andre ansatte, i et kirkesamfunn i den andalusiske provinsen Granada helt syd i Spania. Offeret skal ha skrevet et femsiders langt brev til pave Frans som personlig svarte i august i år med å ringe opp vedkommende på telefon. Paven skal ha beklaget hendelsene og bedt om unnskyldning på vegne av Den katolske kirke.

Paven har også vært i kontakt med erkebiskopen i Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, for å forsikre seg om at saken ble fulgt opp. Erkebiskopen skal etter at saken ble kjent ha gjennomført interne utspørringer og fjernet flere av prestene som er anklaget i saken fra sine stillinger. Erkebiskopen skal under en søndagsmesse 23. november også selv ha kommet med en uforbeholden unnskyldning til offeret.

Offeret skal i mange år ha vært taus om hendelsene. Årsaken til at han omsider valgte å anmelde saken skal ha vært tanken på at flere kunne bli utsatt for liknende overgrep av de samme personene. Foreløpig er det ikke kjent om det finnes flere overgrepstilfeller.

Overgrep i kirken har lenge vært et problem ikke bare i Spania men også i flere andre katolske land. Den katolske kirke har i mange år fått kritikk for ikke å ta affære mot overgrepene og for i enkelte tilfeller å beskytte overgrepsanklagede prester. Det vekker derfor oppsikt når den nye paven personlig engasjerer seg i saken.

Jorge Mario Bergoglio som har vært pave siden mars i fjor har fra dag én vært klar på at Den katolske kirke i fremtiden ikke kan fortsette å se gjennom fingrene på problemet. I september i år lanserte paven derfor Vatikanets egen kampanje i håp om å endre ukulturen og ansvarliggjøre de som står bak overgrep.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter