Nye advokater skal redde prinsessen

Publisert

Prinsesse Cristina skal har engasjert nye forsvarere i bedragerisaken der hun og hennes mann Iñaki Urdangarín står tiltalt. Når rettsforhandlingene fortsetter tirsdag 9. januar vil spanskekongens storesøster ha hele fire nye advokater på laget. Prinsessen ble i januar 2014 tiltalt for skatteunndragelse i den såkalte Caso Nóos, en bedragerisak der ektemannen Urdangarín og hans tidligere kompanjong Diego Torres er hovedtiltalte mistenkt for underslag av offentlige midler for 6,2 millioner euro.

Prinsesse Cristina forsøkte i første runde av rettssaken tidligere i år å oppnå tiltaleunnlatelse med henvisning til en tidligere spansk høyesterettsdom (Doctrina Botín). Dommen fritar den tiltalte for straffeforfølgelse når forholdet ikke er anmeldt av det offentlige (ikke en forbrytlese mot folket). Dette ble imidlertid avvist av retten som også stilte spørsmålstegn ved den generelle gyldigheten av dommen.

Både statsadvokaten og spanske skattemyndigheter har ment at regelen skal tas i bruk, i det prinsessen “kun” er anmeldt av en privat organisasjon. Dette er imidlertid blitt avvist av retten som også har stilt spørsmålstegn ved den generelle gyldigheten av dommen. Det har tidligere også blitt anført at unndragelse av skatt må kunne anses som et straffbart forhold som går utover folket, i det statens skatteinntekter i prinsippet er alles penger. 

Det er uklart hvorfor de to institusjonen hele tiden har argumentert imot at prinsessen skal være på tiltalebenken. Begge hevder hun aldri skulle vært trukket inn i saken. Likevel har ingen av dem så langt kunnet legge frem bevis nok til å overbevise dommerne i saken.

Saken har skapt uenighet på tvers av det spanske samfunnet. Det skal være første gang en av landets kongelige står på tiltalebenken i en straffesak, noe som etter alt å dømme rører ved nasjonalfølelsen hos mange spanjoler – også i det offentlige.

 

Doctrina Botín

Botín-doktrinen er en avgjørelse fra spansk høyesterett fra 2007 der tidligere president i Banco Santander, avdøde Emilio Botín, sammen med tre andre fra bankens ledelse stod tiltalt for irregulære forhold i forbindelse med overdragelse av fordringer. De fire slapp å møte i retten etter at dommeren i saken kom frem til at en straffesak ikke var nødvendig så lenge de tiltalte ikke var anklaget av det offentlige, men kun en privat organisasjon.

Prinsessen advokater argumenter for at klienten ikke er anmeldt av offentlige myndigheter, men kun av den private anti-korrupsjonsorganisasjonen Manos Limpias. Derfor kunne dommeren i saken ha besluttet å la prinsessen slippe med et vanlig erstatningssøksmål etter den nevnte dommen. Hun ville da ikke ha trengt å stille i retten, men vært fritatt for strafferettslig forfølgelse. Retten har imidlertid kommet frem til at kriteriene i Botín-doktrinen ikke gjør seg gjeldene og har langt på vei antydet at dommen som sådan er feil.

 

Saken mot prinsessen

Prinsesse Cristina ble i januar 2014 tiltalt for skatteunndragelse i bedragerisaken mot ektemannen Iñaki Urdangarín. Saken gjelder styringen av nonprofit-organisasjonen Instituto Nóos som ektemannen var leder for og der han sammen med sin kollega Diego Torres skal ha underslått offentlige midler for 6,2 millioner euro.

Urdangarín skal ha brukt firmaet Aizóon som han eier sammen med prinsessen til å hvitvaske midlene. Det er gjennom dette firmaet at prinsessen skal ha medvirket til unndragelse av skatt for flere hundre tusen euro, et forhold som går tilbake til perioden 2007 og 2008. Prinsessen var tidligere også tiltalt for å ha medvirket til hvitvasking av penger gjennom samme firma. Det siste tiltalepunktet ble imidlertid senere frafalt.

Samtlige av de tvilsomme disposisjonene i saken skal være gjort av ektemannen. Det har likevel vært ansett som hevet over tvil at prinsessen må ha kjent til de straffbare forholdene. Foruten sitt eierskap i Aizóon, satt hun i styret i Instituto Nóos der pengene skal ha blitt underslått. Det legges også vekt på at hun har brukt av de aktuelle midlene til private innkjøp. Dersom prinsessen blir dømt for skatteunndragelse kan hun i teorien få opptil åtte års fengsel. Til sammen 18 personer står tiltalt i saken med et samlet erstatningskrav på 61,3 millioner euro. Prinsesse Cristina er søster til spanskekongen Felipe VI og nummer seks i arverekken til den spanske tronen.

Les også: Prinsessen «Husker ikke»

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter