Ny utspørring av Rajoy blokkert i Kongressen

Publisert

Statsminister Mariano Rajoy (PP) skjuler informasjon i Bárcenas-saken. Det mener samtlige opposisjonspartier i nasjonalforsamlingen. Partiene er ikke fornøyde med det som er kommet frem i saken og krever at statsministeren forklarer seg på nytt. Tirsdag 27. august stemte partiene ja til en ny utspørring. Initiativet ble imidlertid blokkert av Partido Popular som har flertall i Kongressen.

Statsminister Mariano Rajoy (PP) skjuler informasjon i Bárcenas-saken. Det mener samtlige opposisjonspartier i nasjonalforsamlingen. Partiene er ikke fornøyde med det som er kommet frem i saken og krever at statsministeren forklarer seg på nytt. Tirsdag 27. august stemte partiene ja til en ny utspørring. Initiativet ble imidlertid blokkert av Partido Popular som har flertall i Kongressen.

Da Rajoy forklarte seg for Kongressen 1.august bedyret han sin uskyld og gjorde det klart at han hverken hadde til hensikt å trekke seg som statsminister eller skrive ut nyvalg. Han vedgikk at det var feil å gi støtte til tidligere kasserer i partiet, den varetektsfengslede Luis Bárcenas, men at han som partileder var blitt ført bak lyset. Han innrømmet å ha mottatt ekstralønn fra partiet, men hevdet at det ble betalt skatt av pengene. Forklaringen imponerte ikke opposisjonen som mente statsministeren løy eller i beste fall holdt informasjon tilbake.

Etter dette har opposisjonen bedt om et nytt ekstraordinært møte i nasjonalforsamlingen og krevd at Rajoy denne gangen legger alle kortene på bordet. Tirsdag 27. august skulle det stemmes over forslaget. Samtlige opposisjonspartier stemte for, mens PP stemte imot. Med absolutt flertall i nasjonalforsamlingen kunne PP avgjøre saken. Partiet begrunnet avgjørelsen med at det ikke var en sak av «generell viktighet» for det spanske folk, slik forskriftene krever for å kunne sammenkalle til ekstraordinært plenumsmøte i Kongressen.

Opposisjonspartiet PSOE har flere ganger sagt at de ikke utelukker mistillitsforslag mot Rajoy. Partiet har også foreslått at det nedsettes en uavhengig kommisjon til å granske Partido Popular. Det reageres blant annet på ekstralønningene som Rajoy og andre i partiets ledelse skal ha mottatt. I likhet med de fleste andre i opposisjonen er PSOE overbevist om at disse pengene ble utbetalt svart. Det legges blant annet vekt på at utbetalingen ble ført i separate regnskaper og at de forgikk kontant, levert i konvolutter til det enkelte medlem av partiledelsen.

Mer generelt beskyldes Rajoy for å ha holdt tilbake informasjon på en rekke punkter som handler om ulovlig finansiering av Partido Popular og hemmelige avtaler som eks-kasserer Luis Bárcenas skal ha inngått med medlemmer av partiledelsen og aktører innen bygge- og eiendomsbransjen. Sistnevnte gruppe skal gjennom mange år ha donert ulovlig høye beløp til partiorganisasjonen. Her inngår også det skjulte regnskapet som ble avslørt i januar og som viser hvilke donasjoner PP har mottatt og hvordan pengene har havnet i lommene på partiledelsen. Det er også lagt frem bevis for at Bárcenas har hatt over 40 millioner euro på konto i Sveits, penger man mistenker kan knyttes til partiorganisasjonen og de ulovlige donasjonene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter