Ny strid om Gibraltar

I løpet av de siste månedene har det vært flere konfrontasjoner mellom spanske patruljebåter og den britiske kystovervåkningen rundt Gibraltar. Storbritannia gjør krav på tre sjømil av farvannene rundt den britiske enklaven, mens spanske myndigheter hevder det er en avtale som ble underskrevet i Utrecht i 1713 som gjelder.

I løpet av de siste månedene har det vært flere konfrontasjoner mellom spanske patruljebåter og den britiske kystovervåkningen rundt Gibraltar. Storbritannia gjør krav på tre sjømil av farvannene rundt den britiske enklaven, mens spanske myndigheter hevder det er en avtale som ble underskrevet i Utrecht i 1713 som gjelder. Ifølge den avtalen ga Spania opp herredømme over festningen og byen Gibraltar, men ikke farvannene rundt eller resten av klippen.

Det ble gjort tilnærminger mellom Spania og Storbritannia i forbindelse med Gibraltarspørsmålet da Spanias utenriksminister Miguel Angel Moratinos besøkte enklaven tidligere i år. Men de siste ukene har striden blusset opp igjen. Spania beskylder nå britene for å ha brutt avtalen.    

 

 

Relaterte saker