Ny refusjonsordning for helsebehandling i utlandet

Publisert

Norske pasienter i utlandet har per i dag ikke krav på refusjon for en rekke helt ordinære helsetjenester. Det vil si at man ofte må dekke utgiftene til lege- og tannlegebesøk selv. Nå ser det imidlertid se ut til at det kan bli en endring på denne praksisen.  Den nye ordningen som legges frem for behandling i stortinget er en konsekvens av EØS avtalens prinsipp om fri flyt av varer og tjenester.

Norske pasienter i utlandet har per i dag ikke krav på refusjon for en rekke helt ordinære helsetjenester. Det vil si at man ofte må dekke utgiftene til lege- og tannlegebesøk selv. Nå ser det imidlertid se ut til at det kan bli en endring på denne praksisen.  Den nye ordningen som legges frem for behandling i stortinget er en konsekvens av EØS avtalens prinsipp om fri flyt av varer og tjenester. Den norske staten vil kunne spare millioner på at behandlinger i større grad kan utføres utenfor Norges grenser.

Stoltenbergregjeringen har lagt frem et forslag til ny refusjonsordning som vil gjøre det enklere for norske pasienter å få dekket utgiftene til behandling mens de oppholder seg i utlandet. Ifølge helseminister Bjarne Håkon Hansen, vil den nye refusjonsordningen omfatte helsehjelp utenfor sykehus i alle EU og EØS land.

Hvis den nye refusjonsordningen blir vedtatt vil det bety økt valgfrihet for norske pasienter når de skal motta helsebehandling utenfor sykehus, det være seg lege, psykolog, kiropraktor eller tannlege.

Kort og godt er det snakk om alle typer helsetjenester som man vanligvis ville fått dekket av det offentlige hjemme i Norge. Disse tjenestene kan man oppsøke i et hvilken som helst EU eller EØS land, og senere få utgiftene refundert av den norske stat, forutsatt at den nye refusjonsordningen blir vedtatt. Refusjonen vil imidlertid være begrenset til det beløpet det offentlige ville blitt belastet med ved tilsvarende helsehjelp i Norge.

Den foreslåtte refusjonsordningen vil ikke bare dekke helseproblemer som oppstår når man er ute og reiser. Den vil også gjelde for såkalt planlagt behandling. For Nordmenn som oppholder seg hele eller deler av året i utlandet vil det være særlig aktuelt å benytte seg av den nye refusjonsordningen.

Bakgrunnen for regjeringens forslag til ny refusjonsordning er EØS avtalens lover om fri bevegelighet for diverse typer tjenester. Europakommisjonen la dessuten i fjor frem et forslag til nye direktiver for pasientenes rettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Dette forslaget, som blant annet innebærer en regulering av retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet, er nå til behandling innad i EU.

Det norske forslaget til endring av refusjonsavtalene vil bli innført uavhengig av et eventuelt EU direktiv. Det er foreløpig ikke fastsatt noe dato for når den nye refusjonsordningen vil trå i kraft hvis den blir vedtatt.

Ønsker forslaget velkommen
Når det gjelder fysioterapi har det allerede i noen år eksistert en refusjonsløsning. Daglig leder av Fysiakos i Albir, Miriam Kristansen, ønsker likevel forslaget velkommen.

– Jeg syntes det er fint at andre behandlingsinstanser også skal få en refusjonsordning. Det er først og fremst pasientene som vil tjene på det. Men det vil også gagne både det norske og det spanske helsevesenet. Det vil lette systemet betraktelig, samt at det vil bidra til å få ned helsekøene. Så hvis forslaget blir vedtatt, ønsker jeg det hjertelig velkommen, erklærer Miriam Kristiansen, som en god stund har kjempet for at fysioterapeutene skal få beholde refusjonsordningen.

– Hjemme i Norge har det vært jobbet med å endre refusjonsordningen for fysioterapi. Det har vært snakk om at takstene skal ned og driftstilskuddet opp. Vi har imidlertid aldri mottatt driftstilskudd, og har i en del måneder ligget i forhandlinger. Nå er det for øvrig endelig blitt vedtatt at vi ikke kommer til å bli berørt. Vi vil fortsatt få full refusjon, og nå kommer de andre forhåpentligvis etter, sier en engasjert Kristiansen.

Gladnyhet for alle nordmenn i utlandet

Tannlege Jan Holmefjord ved Den Norske Tannklinikken i Alfaz del Pi, syntes forslaget til ny refusjonsordning er en kjærkommen nyhet.

– Dette er en gladnyhet for alle nordmenn som oppholder seg i utlandet, og alle som trenger tannbehandling her i Spania eller resten av EU/EØS området. Det betyr at det vil skapes et helhetlig helsetilbud for nordmenn som oppholder seg utenlands for kortere eller lengre tid, sier Jan Holmefjord.

Den norske tannlegen ønsker å understreke at dette ikke vil medføre merarbeid for pasientene. Tannlegene vil ta seg av papirarbeidet, og det eneste pasienten vil merke er at han ikke må betale slik som før.

– Det er absolutt ingenting negativt ved dette forslaget, tvert imot er det veldig bra. Mange av mine pasienter har riktignok fått refusjon fra sine trygdekontorer hjemme i Norge, så det har på mange måter fungert i praksis en stund. Men det er på høy tid at det blir formalisert og lovfestet. Det er jo først og fremst pasientene som vil nyte godt av dette, understreker Holmefjord.

Bare flott
Tannlege Tor H. Oppedal ved Smile Dental Clinic i Torrevieja har også bare positivt å si om forslaget til ny refusjonsordning.

– Dette syntes jeg er bare flott. Først og fremst for pasientene, kanskje særlig de som er på lengre utenlandsopphold og som har behov for tannbehandling, eller annen helsebehandling. På en annen side vil det øke konkurransedyktigheten for oss tannleger som arbeider i utlandet, det er jo også positivt. Det har lenge vært snakket om en ny refusjonsordning, og Norsk Tannlegeforbund vil gjerne se det gjennomført, sier Oppedal.  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter