«Ny abortlov bra for økonomien»

Publisert

En ny og restriktiv abortlov vil være bra for spansk økonomi. Det mener komiteen bak Partido Populars nye lovforslag som ble lagt frem av justisminister Alberto Ruiz-Gallardón i desember. Loven vil i teorien gjøre slutt på kvinners rett til selvbestemt abort. Komiteen mener dette vil føre til færre aborter og flere fødsler, som igjen vil være bra for økonomien. Argumentet møter kritikk hos opposisjonen.

Det oppsiktsvekkende argumentet fremgår av dokumentet som følger PPs nye lovforslag. I følge den spanske radiostasjonen Cadena Ser presenteres argumentasjonen under en oppsummering av hvilken effekt loven generelt vil ha på samfunnet. Under punktet «økonomiske konsekvenser» heter det at loven vil føre til høyere fødselstall i Spania og at dette igjen vil få en «netto positiv» effekt på økonomien. Foruten å være et argument mange ikke hadde forventet skulle komme i en debatt om abort, mener kritikere av loven at selve resonnementet er feil.

Ett av PPs argumenter for den restriktive loven er å få ned antall aborter i Spania. Regjeringen argumenterer med at tallene ikke har gått ned siden innføringen av PSOEs og Zapateros lov om selvbestemt i 2010. Offisiell statistikk viser imidlertid at tallene gikk ned med 5 prosent i 2012.

I tillegg viser en rapport i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 2012 basert på tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) at streng lovgivning ikke reduserer antall aborter. Inngrepene gjøres i stedet i skjul med økt risiko for kvinnens helse. I forarbeidene til loven blir det heller ikke utdypet på hvilken måte de økte fødselsratene skulle ha gitt den netto positive effekten på økonomien.

Partido Populars forslag til ny abortlov ble lagt frem av justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (bilde) 20. desember i fjor. Ennå gjenstår det mye før loven eventuelt kommer til avstemning i nasjonalforsamlingen. Dokumentet er ute på høring der blant annet landets 17 regioner skal si sin mening. Flere organer har allerede sagt at de ikke støtter prosjektet. I tillegg har forslaget ført til dyp splittelse innad i PP, der flere sentrale partimedlemmer har tatt til orde mot de nye endringene.

Det nye lovforslaget gir kvinner rett til abort i kun to tilfeller. Det ene er hvis svangerskapet skyldes overgrep. Det andre er der kvinnens fysiske eller psykiske helse er truet. Forslaget innebærer at dagens lov fra 2010 forsvinner, en lov som gir kvinner rett til selvbestemt abort inntil 14 uker inn i svangerskapet. I 2012 ble det offisielt utført rundt 112.300 aborter i Spania.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter