ETIAS: Ingen endring for Nordmenn i 2021

Publisert

Takket være EØS-samarbeidet og Schengen avtalen har nordmenn kunne bevege seg fritt inn og ut av EU uten noen spesielle formaliteter. EU innfører strengere kontroll over borgere fra andre stater.

Fra 2021 må borgere fra land utenfor Schengen, som i dag kan reise fritt inn og ut, søke om «European Visa Waiver». Norge er som medlem av EØS og Schengen unntatt fra ordningen som trer i kraft i 2021 og kan reise som før innen EU.

I tilknytning britenes BREXIT er det publisert mye feilinfo om EU. Det har feilaktig blitt hevdet at også nordmenn blir ilagt kravet om ETIAS fra 2021.

Ordningen er ment å gi EU større kontroll over hvem som beveger seg inn og ut av EU fra land uten for EU inkludert Schengen sonen.

ETIAS-ordningen kan minne om ESTA-ordningen i USA. Nordmenn kan i utgangspunktet reise til USA uten noe visum, men bare så lenge man er registrert i ESTA databasen og her betalt gebyret som hører til.

Oppføringen i ETIAS koste 7 Euro og vare i maksimalt tre år eller så lenge passet man registrerte seg med er gyldig.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter