Ni av ti pasienter med de vanligste svulstene kan helbredes ved tidlig diagnose

Publisert

Spesialister ved Quirónsalud i Torrevieja påpeker at ni av ti pasienter med de vanligste svulstene kan kureres hvis de oppdages i et tidlig stadium, slik tilfellet er med bryst-, prostata- og tykktarmskreft.

Brystkreft er den vanligste svulsten i den kvinnelige befolkningen, og utgjør nesten 30 % av alle kreftformer som diagnostiseres hos kvinner, og er også den mest diagnostiserte svulsten på verdensbasis. Dr. Marta Huertas, radiolog ved bildediagnostikkavdelingen ved Hospital Quirónsalud Murcia, understreker derfor hvor viktig det er å ta mammografi.

Huertas peker på tomosyntese-mammografi som den store utviklingen innen dette diagnostiske feltet, ettersom den muliggjør en mer avansert undersøkelse ved å redusere overlapping av strukturer og gjøre det mulig å identifisere lesjoner som kan forbli skjult. “Takket være tomosyntese-mammografien kan vi diagnostisere lesjoner på et tidligere stadium, redusere antall supplerende tester eller repetisjoner sammenlignet med konvensjonell mammografi, samt forbedre vurderingen av tette bryster”, sier radiologispesialisten ved Quirónsalud Murcia.

Når det gjelder menn, er prostatakreft utvilsomt den vanligste svulsten, noe som gjør det nødvendig å understreke viktigheten av forebygging og tidlig diagnose av denne svulsten for å bevare menns helse. Dr. Javier Pérez, urolog ved Hospital Quirónsalud Valencia, anbefaler følgende når det gjelder tidlig diagnose.

“Fra 50-årsalderen og oppover er en blodprøve for prostataspesifikt antigen (PSA) og, hvis dette er forhøyet, en digital rektal undersøkelse (DRE) de viktigste verktøyene for å identifisere mulige tilfeller av prostatakreft i et tidlig stadium”.

En annen teknikk ved mistanke om prostatakreft er fusjonsbiopsi, som anses å være den beste diagnostiske testen, spesielt i områder som mistenkes å inneholde prostatakreftceller på MR. “Det anbefales spesielt i lesjoner som er vanskelig tilgjengelige, når lesjoner er observert på MR og klinisk mistanke om prostatakreft vedvarer etter en negativ biopsi for svulst, og for å vurdere overvåking av lavrisikosvulster eller fokale behandlinger”, sier urologspesialisten ved Quirónsalud Valencia.

Når det gjelder begge kjønn, er tykktarmskreft den mest utbredte svulsttypen, en svulst som ifølge dr. Pedro Bretcha, leder for kirurgisk onkologi ved Quirónsalud Torrevieja-sykehuset, har økt med 22 % det siste tiåret.

Når det gjelder tidlig oppdagelse av tykktarmskreft, er det enighet om at det bør gjennomføres en undersøkelse fra femtiårsalderen og oppover på alle personer uten risikofaktorer, for eksempel den årlige testen for okkult blod i avføringen, som har vist seg å være like effektiv som andre diagnostiske tester. “Når det gjelder personer med økt risiko,” sier Bretcha, “bør de delta i et screeningprogram i yngre alder og med hyppigere intervaller. Personer som har en førstegradsslektning under 60 år med tykktarmskreft eller to førstegradsslektninger uansett alder, bør få utført en koloskopi fra 40-årsalderen eller ti år før slektningen fikk diagnosen, og deretter gjentas hvert femte år.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter