Nesten 70 % ønsker røykeforbud

0
109
869477_tn.jpg

Mens de fleste europeiske land har innført et lovverk som medfører totalforbud mot tobakksrøykning på klubber, barer og restauranter, har den spanske røykeloven, fra 2005, vært langt mindre restriktiv.

Dagens spanske lovverk tilsier at eiere av serveringssteder på under 100 kvadratmeter selv kan velge om de vil ha røykeforbud eller ikke. Eierne av lokaler på over 100 kvadratmeter er pliktet til å ha røykfrie soner.

Mens de fleste europeiske land har innført et lovverk som medfører totalforbud mot tobakksrøykning på klubber, barer og restauranter, har den spanske røykeloven, fra 2005, vært langt mindre restriktiv.

Dagens spanske lovverk tilsier at eiere av serveringssteder på under 100 kvadratmeter selv kan velge om de vil ha røykeforbud eller ikke. Eierne av lokaler på over 100 kvadratmeter er pliktet til å ha røykfrie soner.

Nå viser imidlertid en ny undersøkelse at spanjolene også ønsker et strengere tobakksregelverk. Ifølge resultatene av undersøkelsen svarer 68,9 % av de spurte at de ønsker et totalforbud mot røyking på alle restauranter, mens 60,3 % også ønsker røykeforbud på barer og klubber.