Nekter Catalonia folkeavstemning

Publisert

Statsminister Mariano Rajoy (PP) tillater ikke den planlagte folkeavstemningen om uavhengighet i Catalonia. Rajoy sier i en uttalelse at det ikke kommer til å bli noe referendum så lenge han er statsminister. Presidenten i Catalonia, Artur Mas, etterspør på sin side vilje til dialog og mener Rajoy burde lære av Storbritannia der regjeringen for lengst har akseptert at skottene skal ha folkeavstemning.

Lørdag 25. januar kom Spanias statsminister Mariano Rajoy til Barcelona for å delta på Partido Populars katalanske partikongress der mottoet for anledningen var «Juntos sumamos» (Sammen teller vi). Fra talerstolen slo Rajoy fast at han ikke kommer til å tillate oppdeling av Spania og at en folkeavstemning om uavhengighet er uaktuelt. «Så lenge jeg er statsminister blir dette illegale referendumet ikke holdt» lovet statsministeren og mente diskusjonen om uavhengighet hverken hjelper Spania eller Catalonia. For å understreke poenget hentet Rajoy ammunisjon fra dypet av spansk kultur og sa at han hverken ønsket at noen skulle nekte spanjolene Salvador Dalí (født i Catalonia) eller at Spania skulle frata katalanerne Goya (født i Aragón).

At folkeavstemning er en demokratisk rett, var statsministeren enig i, men «ikke overalt, ikke til enhver tid, ikke på hvilken som helst måte og ikke om hvilken som helst sak». Rajoy ville etter dette vite fra forsamlingen av applauderende partikollegaer hva som manglet ved katalanernes beslutning om folkeavstemning. Svaret hadde partilederen selv, nemlig «respekten for loven».

Det katalanske parlamentet med regionspresident Artur Mas (CiU) i spissen ble i desember i fjor enige om at datoen for folkeavstemning skulle være 9. november 2014. Da skal innbyggerne ta stilling til det todelte spørsmålet «ja» eller «nei» til å endre styreform til stat og dernest om denne staten skal være uavhengig fra Spania. Da beslutningen ble annonsert, møtte den sterk motstand fra regjering i Madrid. Justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) betegnet beslutningen som grunnlovsstridig og mente en eventuell folkeavstemning i Catalonia ville frata andre spanjoler retten til å bestemme over Spania.

Folk flest i Catalonia er imidlertid klare for å avgi sin stemme om spørsmålet. Det viser meningsmålingene. Å stoppe denne prosessen kan bli vanskelig. Situasjonen sammenliknes med Skottland, der folket etter planen går til urnene 18. september – snaue to måneder før Catalonia.

President Artur Mas sa i et intervju med BBC i midten av januar at han ønsket at Spania i likhet med Storbritannia hadde en mer konstruktiv holdning til spørsmålet om folkeavstemning. Mens regjeringen Rajoy (PP) nekter å tillate et referendum har den britiske regjeringen forhandlet med regjeringen i Skottland. Storbritannia har godtatt skottenes beslutning og sagt at de også vil respektere utfallet av folkeavstemningen, mens i Spania har partene så langt ikke vært i dialog om spørsmålet – mye fordi PP fra dag en har signalisert at både folkeavstemning så vel som et eventuelt ja til uavhengighet er uaktuelt.

I intervjuet sier Artur Mas at han misunner skottene deres forhandlingspartner og mener den britiske mentaliteten har gjort dialog mulig, mens man i Spania har en regjering som nekter å snakke om saken. I sammenlikningen av de to landene sier den katalanske presidenten at Storbritannia ser ut til å gjøre det de kan for at Skottland ikke skal velge uavhengighet, mens Spania og Partido Popular forsøker å forhindre selve valget. På spørsmål om den grunnlovsmessige lovligheten av folkeavstemningen svarer Mas at man har funnet hele fem forskjellige innfallsvinkler som alle like lovlige.

(Bilde: Markering av den katalanske nasjonaldagen i Barcelona 11. september 2012, Wikimedia Commons)

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter