Spania: Færre dødsfall, færre smitted færre nye på intensivavdeling

Publisert

Siste døgnet ble det i Spania registrert 809 dødsfall som kan knyttes til Corona-viruset. Man må tilbake til 27. mars for å finne et lavere nummer.

DØDSFALL: Tabellen fra avisen El Pais viser antallet dødfall relatert til Corona-viruset siste to ukene.

Antallet nye sykehus-innleggelser er halvert siste døgnet. Siste ukes nye tilfeller av smittede og omkomne kan tyde på at Spania snart kan være forbi det værste.

Samme dag som tallene ble kjent sier Spanias statsminister Pedro Sãnchez at man IKKE vil forlenge det generelle forbudet mot å gå på jobb etter 9. april. De som vil kunne vende tilbake til jobb er mange i byggebransjen, industrien og de som har «attest» fra arbeidsgiver at det er nødvendig å fysisk møte opp på jobb. Denne praksisen var vanlig første perioden med karantene. Frem til staten forbød alle i «ikke-essensielle» yrker å også holde seg hjemme. Dette opphører 9. april. Resten av tiltakene går frem til 26. april.

NYE SMITTEDE Grafen fra El Pais viser at antallet nye smittede har vært «stabilt» en periode og at siste tre døgn har nye tilfeller smittede gått ned.

Bare 116 nye tilfeller er lagt inn på sykehusenes intensivavdeling, dette er det laveste tallet man har sett mens Spania har vært under karantene. Selv om det knytter seg noe usikkerhet til dette tallet, grunnet sykehusenes metoder for å rapportere data, er det ingen tvil om at antallet innlagte siste døgnet er vesentlig redusert.

I Spania ser man nå med spenning frem til hvordan tallene vil utvikle seg neste uke.

FÆRRE DØR: Denne grafen fra El Pais viser variasjonen i antall døde pr døgn. Som man ser er veksten i antall vesentlig redusert siste uken. Dette er kanskje grafen som best illustrerer tendensen man vil se i tiden som kommer.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter