21 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

Naturreservat utenfor kysten av Torrevieja

Rådhuset i Torrevieja jobber for å verne et stykke av kysten utenfor byen. Det er i hovedsak den viktige poseidon skogen på havbunnen man ønsker å beskytte.

Poseidon er en type tang som vokser på bunnen på relativt grunt vann langs kysten av Spania. Planten er viktig som yngleplass for en rekke typer fisk. Planten bygger over tid opp noe som likner på et type rev så den er med på å dempe erosjon av strender og dempe effekten av vinterstormer. Planten er sårbar mot bruk av anker fra fritidsbåter og oppdrettsanlegg som forårsaker oppblomstring av alger som legger seg som et belegg over planten noe som gjør at fotosyntese går saktere noe som hemmer plantens vekst.

Rådhuset vil utrede prosjektet og sende et forslag til regjeringen i Madrid for å få formalisert ønsket om å verne livet i havet utenfor Torrevieja.

Relaterte saker

- Advertisement -