“Nasjonaliserer” offentlig sektor i Valencia-regionen – Må snakke valensiansk

Publisert

Å være faglig kvalifisert og spansktalende er ikke lenger nok til å få jobb i offentlig sektor i Valencia. Etter et dekret fra regionsregjeringen PSOE-Compromís må alle nye funksjonærer også bestå en språkprøve i valensiansk. Prøven gjøres etter at stillingen er tildelt. Dersom kandidatene ikke består, sendes de på kurs.

Mange av Valencia-regionens innbyggere er imot det nye forslaget og mener loven vil gjøre det vanskeligere for spanjoler fra andre deler av landet å få jobb. Enkelte frykter også at språkendringen vil bidra til økt kulturkonflikt i Valencia, med skarpere skille mellom “innflyttere” og “innfødte”.

Å kunne valensiansk var også et krav tidligere, men ikke like absolutt som etter de nye reglene. Det nye vedtaket om obligatorisk prøve i valensiansk ved offentlige ansettelser er med andre ord en opptrapping av allerede eksisterende praksis.

De to partiene i regionsregjeringen PSOE og Compromís er imidlertid ikke enige på alle punkter. Regelendringen som nå er innført er derfor skjedd i form av et dekret som senere skal følges opp av et lovforslag til avstemning i regionsparlamentet.

Før lovforslaget kan komme på plass, må de to partiene bli enige. Inntil videre er kravet til valensiansk gjort obligatorisk for alle nye ansatte i regionsadministrasjonen (Generalitat Valenciana). Samtidig skilles det mellom nivåene på språkkunnskapen etter type stilling og arbeidsoppgaver. I tråd med etablerte standarder i EU skal prøvene som avlegges graderes etter hvilken språkkompetanse som kreves, klassifisert som A1, A2, B1, B2 osv.

Valensiansk er i likhet med mallorkansk nært beslektet med katalansk. I det nye dekretet åpnes det derfor for at formell kompetanse i disse språkene automatisk likestilles med valensiansk, en ordning Partido Populars regionsregjering skal ha fjernet i 1999 men som nå gjeninnføres.

Les også: Valensiansk styrkes som kulturarv 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter