Nasjonalbanken har 85.000 millioner i gjeld

Publisert

Spanias nasjonalbank – Banco de España – har 85.618 millioner euro i gjeld til den europeiske sentralbanken. Det er den høyeste gjeldsbelastningen noensinne og summen utgjør 16,5 % av den totale lånesummen i eurosonen. Bare i løpet av mai i år steg Spanias gjeld til den europeiske sentralbanken med 11.000 millioner euro. I løpet av det siste året steg gjelden med 26, 5 %, ifølge en ny rapport utarbeidet av Banco de España.

Spanias nasjonalbank – Banco de España – har 85.618 millioner euro i gjeld til den europeiske sentralbanken. Det er den høyeste gjeldsbelastningen noensinne og summen utgjør 16,5 % av den totale lånesummen i eurosonen. Bare i løpet av mai i år steg Spanias gjeld til den europeiske sentralbanken med 11.000 millioner euro. I løpet av det siste året steg gjelden med 26, 5 %, ifølge en ny rapport utarbeidet av Banco de España.

Spania, som er den fjerde største økonomien i eurosamarbeidet, er, til tross for høy gjeld, ikke det landet som er verst stilt. Alle de europeiske stormaktene sliter med høy statsgjeld. Dette gjelder spesielt de såkalte PIIGS-nasjonene, Portugal, Italia, Irland, Hellas og Spania, men også land som Tyskland og også Storbritannia, som ikke har euro.

Ved årsskiftet var den spanske statsgjelden på 53 % av brutto nasjonalprodukt. Det er langt lavere enn deres søreuropeiske naboer. Den spanske regjeringen står fast ved at landet ikke trenger noen redningspakke fra EU og at det ikke foreligger noen grunn til å sammenligne den spanske økonomien med den greske. Denne oppfatningen støttes av mange økonomiske eksperter.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter